Discussion:
ID
(too old to reply)
Shapescare
2010-05-09 12:33:05 UTC
Permalink
Er Gud et tilfeldig vesen. eller er han/hun et resultat av ID?
John Hilt
2010-05-14 14:17:50 UTC
Permalink
On Sun, 9 May 2010 05:33:05 -0700 (PDT) Shapescare
wrote in news:no.samfunn.religion
Post by Shapescare
Er Gud et tilfeldig vesen. eller er han/hun et resultat av ID?
Ingen vet med sikkerhet noe som helst om Gud. Teologi (gudelære)
er egentlig en like lite eksakt vitenskap som spåing i kaffegrut.

Flere religioner har blitt startet av mennesker som opplevde
åpenbaringer, og hørte stemmer i hodet sitt. Dersom psykiatrien og
medisineringen den gang hadde vært på dagens nivå ville verden ha blitt
spart for mange religionskriger, og mye elendighet.

- Good night, God bless, and may your God go with you.
--
Confucius say: "Cross river first, then insult alligator."
Eirik Olsen
2010-05-14 18:43:23 UTC
Permalink
Post by John Hilt
Ingen vet med sikkerhet noe som helst om Gud.
Det er riktig; med unntak at vi vet at hun er en lesbisk neger.

E.
Jo Stein
2010-05-16 12:09:23 UTC
Permalink
Post by Eirik Olsen
Post by John Hilt
Ingen vet med sikkerhet noe som helst om Gud.
Det er riktig; med unntak at vi vet at hun er en lesbisk neger.
Dessuten vet vi at hun er svært opptatt av biller:
Loading Image...
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Inordinate_fondness_for_beetles_display.jpg>
--
jo
A great deal of the universe does not need any explanation.
Elephants, for instance. Once molecules have learnt to compete
and to create other molecules in their own image, elephants,
and things resembling elephants, will in due course be found
roaming around the countryside
...
Some of the things resembling elephants will be men. --P. W. Atkins
John Hilt
2010-05-17 14:42:33 UTC
Permalink
On Fri, 14 May 2010 14:43:23 -0400 Eirik Olsen
wrote in news:no.samfunn.religion
Post by Eirik Olsen
Post by John Hilt
Ingen vet med sikkerhet noe som helst om Gud.
Det er riktig; med unntak at vi vet at hun er en lesbisk neger.
Yes. I've seen God, and she was black.
--
He walketh on the water, and they all sayeth unto Him:
- How the *fuck* did you do that?
Shapescare
2010-05-17 16:52:06 UTC
Permalink
Post by John Hilt
On Fri, 14 May 2010 14:43:23 -0400 Eirik Olsen
wrote in news:no.samfunn.religion
Post by Eirik Olsen
Post by John Hilt
Ingen vet med sikkerhet noe som helst om Gud.
Det er riktig; med unntak at vi vet at hun er en lesbisk neger.
Yes. I've seen God, and she was black.
Dette er en feiloversettelse fra norsk. Originalsitatet lød: "Ja, eg
har sett Gud, og han var blakk."
Kontekst: Kollekt til de fattige. Menigheten må hjelpe Gud med å
utrydde fattigdommen, men Gud har ingen penger.
Terje Kvernes
2010-05-18 12:46:02 UTC
Permalink
Post by Shapescare
Dette er en feiloversettelse fra norsk. Originalsitatet lød: "Ja, eg
har sett Gud, og han var blakk." Kontekst: Kollekt til de
fattige. Menigheten må hjelpe Gud med å utrydde fattigdommen, men
Gud har ingen penger.
Ah, det minner meg om George Carlin (sukk), fra Politically Incorrect,
May 29, 1997:

,----
| In the Bullshit Department, a businessman can't hold a candle to a
| clergyman. 'Cause I gotta tell you the truth, folks. When it comes to
| bullshit, big-time, major league bullshit, you have to stand in awe of
| the all-time champion of false promises and exaggerated claims:
| religion. No contest. No contest. Religion. Religion easily has the
| greatest bullshit story ever told.
|
| Think about it. Religion has actually convinced people that there's an
| invisible man -- living in the sky -- who watches everything you do,
| every minute of every day. And the invisible man has a special list of
| ten things he does not want you to do. And if you do any of these ten
| things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and
| torture and anguish, where he will send you to live and suffer and
| burn and choke and scream and cry forever and ever 'til the end of
| time!
|
| But He loves you.
|
| He loves you, and He needs money! He always needs money! He's
| all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, somehow just
| can't handle money! Religion takes in billions of dollars, they pay no
| taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good
| bullshit story. Holy Shit!
`----
--
Terje
Johan S. Tauler
2010-05-14 18:59:43 UTC
Permalink
Post by John Hilt
On Sun, 9 May 2010 05:33:05 -0700 (PDT) Shapescare
wrote in news:no.samfunn.religion
Post by Shapescare
Er Gud et tilfeldig vesen. eller er han/hun et resultat av ID?
Ingen vet med sikkerhet noe som helst om Gud. Teologi (gudelære)
er egentlig en like lite eksakt vitenskap som spåing i kaffegrut.
Flere religioner har blitt startet av mennesker som opplevde
åpenbaringer, og hørte stemmer i hodet sitt. Dersom psykiatrien og
medisineringen den gang hadde vært på dagens nivå ville verden ha blitt
spart for mange religionskriger, og mye elendighet.
Hva konkret i Jesu lære sikter du til?
Jeg tvert i mot snu din argumentasjon på hodet;
uten Jesus ville verden vært et barbari. Den vestlige kultur er den beste
i hele verden, og det er fordi den er tufta på de kristne verdier.

De verste krigene og elendigheten i verden, målt i antall drepte
mennesker, skyldes IKKE kristendom eller annen religion. Den kommunistiske
ateismen, pluss  antisemittismen og darwinismen til Hitler har tatt livet
av ca. 110 millioner mennesker på under hundre år!
--
«Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det»
© GNU Free Documentation License.
«Det Glade Budskap» må gjerne spres videre. Ordet er uten copyright.
Jesus har betalt prisen en gang for alle.
John Hilt
2010-07-06 05:34:47 UTC
Permalink
On Fri, 14 May 2010 20:59:43 +0200 Johan S. Tauler
wrote in news:no.samfunn.religion
Post by Johan S. Tauler
Post by John Hilt
Flere religioner har blitt startet av mennesker som opplevde
åpenbaringer, og hørte stemmer i hodet sitt. Dersom psykiatrien og
medisineringen den gang hadde vært på dagens nivå ville verden ha blitt
spart for mange religionskriger, og mye elendighet.
Hva konkret i Jesu lære sikter du til?
Fint lite. Jesus var en pasifist som preket tilgivelse og
nestekjærlighet. Det er islams fascisme, og kirkens misbruk av
kristendommen, som jeg har problemer med.
Post by Johan S. Tauler
Jeg tvert i mot snu din argumentasjon på hodet;
uten Jesus ville verden vært et barbari. Den vestlige kultur er den beste
i hele verden, og det er fordi den er tufta på de kristne verdier.
Nemlig. Derfor forstår jeg ikke de partiene som går inn for full
avkristning, samtidig som de legger opp til islamisering og
shariatilpasning. På et tidspunkt var vi jo nær ved å få et eget
shariaråd i Norge, som er en domstol utenfor det ordinære rettsvesenet.
Post by Johan S. Tauler
De verste krigene og elendigheten i verden, målt i antall drepte
mennesker, skyldes IKKE kristendom eller annen religion. Den kommunistiske
ateismen, pluss  antisemittismen og darwinismen til Hitler har tatt livet
av ca. 110 millioner mennesker på under hundre år!
Du glemte å nevne historiens største folkemord, der invaderende muslimer
slaktet ned 500 millioner sikher og hinduer i etableringen av Pakistan.

- Genocides in history
<http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/G/Ge/Genocides_in_history.htm>

- The Islamic conquests in India have been very violent, more violent
than other Islamic conquests. Will Durant points out that Islamic
invasion of India is one of the bloodiest. About 500 million Hindus
and Sikhs have been killed in 10 centuries.

--
Shapescare
2010-07-06 07:05:03 UTC
Permalink
Post by John Hilt
On Fri, 14 May 2010 20:59:43 +0200 Johan S. Tauler
wrote in news:no.samfunn.religion
Post by Johan S. Tauler
Jeg tvert i mot snu din argumentasjon på hodet;
uten Jesus ville verden vært et barbari.
Det er så lett å "glemme" GT.
Post by John Hilt
Post by Johan S. Tauler
Den vestlige kultur er den beste
i hele verden, og det er fordi den er tufta på de kristne verdier.
Fremskrittet og humaniseringen i vest har gått i takt med
avkristningen. Så kan vi diskutere hva som er årsak og hva som er
virkning. Jeg tror det er en vekselvirkning.
Når "avislamiseringen" skyter fart i Midtøsten, Pakistan og Indonesia,
vil de kanskje oppleve samme type fremskritt og humanisering der som
vi europeere har hatt glede av.
Post by John Hilt
Nemlig. Derfor forstår jeg ikke de partiene som går inn for full
avkristning, samtidig som de legger opp til islamisering og
shariatilpasning.
Siden kristendommen baseres på "riktige" metafysiske oppfatninger, er
det vanskelig for en politiker å "vedta" avkristning. Kristendommen
overlevde 70 år med såkalt ateistisk kommunisme i Øst-Europa.
Kristendommen lever i beste velgående i det sekulært styrte USA.
Post by John Hilt
På et tidspunkt var vi jo nær ved å få et eget
shariaråd i Norge, som er en domstol utenfor det ordinære rettsvesenet.
Post by Johan S. Tauler
De verste krigene og elendigheten i verden, målt i antall drepte
mennesker, skyldes IKKE kristendom eller annen religion. Den kommunistiske
ateismen, pluss  antisemittismen og darwinismen til Hitler har tatt livet
av ca. 110 millioner mennesker på under hundre år!
Hitler kom til makten takket være hans agitasjon mot den "ateistiske"
kommunismen. Og hvem stemte ham frem til makten? Jo, særlig
lutheranere, og alle beleste mennesker vet hvilket syn Luther hadde på
de "feiltroende" jødene som ikke "vet" at Jesus er den lovede Messias.
Post by John Hilt
Du glemte å nevne historiens største folkemord, der invaderende muslimer
slaktet ned 500 millioner sikher og hinduer i etableringen av Pakistan.
Det er utrolig hvor mye lidelse man må tåle hvis man tror "feil".
En ting er de kristnes evige brennende helvete, men det er nok lidelse
også i dette livet for de "feiltroende".
C Lund
2010-07-06 15:07:07 UTC
Permalink
In article
Post by Shapescare
Siden kristendommen baseres på "riktige" metafysiske oppfatninger, er
det vanskelig for en politiker å "vedta" avkristning. Kristendommen
overlevde 70 år med såkalt ateistisk kommunisme i Øst-Europa.
Kristendommen lever i beste velgående i det sekulært styrte USA.
Sekulært og sekulært... Selv om USA har en sekulær grunnlov så er det
klin umulig å bli valgt til å styre det landet uten å snakke om
gudogjesus i hytt og pine.
--
C Lund
Shapescare
2010-07-06 15:56:53 UTC
Permalink
Post by C Lund
In article
Post by Shapescare
Siden kristendommen baseres på "riktige" metafysiske oppfatninger, er
det vanskelig for en politiker å "vedta" avkristning. Kristendommen
overlevde 70 år med såkalt ateistisk kommunisme i Øst-Europa.
Kristendommen lever i beste velgående i det sekulært styrte USA.
Sekulært og sekulært... Selv om USA har en sekulær grunnlov så er det
klin umulig å bli valgt til å styre det landet uten å snakke om
gudogjesus i hytt og pine.
I et demokrati er det dumt å stå for et annet religiøst syn enn
velgermassen dersom du ønsker å få politisk makt. Tror du at Clinton
og Obama er kristne? Det tror ikke jeg.

Hitler hadde mye å tjene på å fordømme ateismen. De kommunistiske,
sosialistiske og judaistiske "jesusfornekterne" var ikke interessante
på noen annen måte enn at de utgjorde et kjærkomment fiendebilde. Det
kristne stemmekveget var nok for ham til å få makten i Tyskland.
C Lund
2010-07-07 06:43:01 UTC
Permalink
In article
Post by Shapescare
Post by C Lund
In article
Post by Shapescare
Siden kristendommen baseres på "riktige" metafysiske oppfatninger, er
det vanskelig for en politiker å "vedta" avkristning. Kristendommen
overlevde 70 år med såkalt ateistisk kommunisme i Øst-Europa.
Kristendommen lever i beste velgående i det sekulært styrte USA.
Sekulært og sekulært... Selv om USA har en sekulær grunnlov så er det
klin umulig å bli valgt til å styre det landet uten å snakke om
gudogjesus i hytt og pine.
I et demokrati er det dumt å stå for et annet religiøst syn enn
velgermassen dersom du ønsker å få politisk makt. Tror du at Clinton
og Obama er kristne? Det tror ikke jeg.
Jeg ingen grunn til å tro annet -- selv om jeg gjerne tror at de
overdrev sine religiøse tendenser for stemmenes skyld.
Post by Shapescare
Hitler hadde mye å tjene på å fordømme ateismen. De kommunistiske,
sosialistiske og judaistiske "jesusfornekterne" var ikke interessante
på noen annen måte enn at de utgjorde et kjærkomment fiendebilde. Det
kristne stemmekveget var nok for ham til å få makten i Tyskland.
Det er ingenting som tyder på at Hitler var mindre kristen enn kveget
som fulgte ham.
--
C Lund
C Lund
2010-07-06 15:05:09 UTC
Permalink
Post by John Hilt
Fint lite. Jesus var en pasifist som preket tilgivelse og
nestekjærlighet. Det er islams fascisme, og kirkens misbruk av
kristendommen, som jeg har problemer med.
Jesus sa at de som ikke trodde på ham skulle samles sammen og brennes
på bålet* -- hvilket var akkurat det de kristne gjorde. Så dette
preiket om nestekjærlighet kan de kristne stappe opp bak.


* Joh 15:1-6, forøvrig
--
C Lund
Tralle
2010-07-06 20:39:13 UTC
Permalink
Post by C Lund
Post by John Hilt
Fint lite. Jesus var en pasifist som preket tilgivelse og
nestekjærlighet. Det er islams fascisme, og kirkens misbruk av
kristendommen, som jeg har problemer med.
Jesus sa at de som ikke trodde på ham skulle samles sammen og brennes
på bålet* -- hvilket var akkurat det de kristne gjorde. Så dette
preiket om nestekjærlighet kan de kristne stappe opp bak.
* Joh 15:1-6, forøvrig
Mangler endel kunnskap her ser jeg, og blir nødt å blande meg inn. Jesus
mente ikke at mennesker skulle brennes. Han brukte Gehenna symbolsk for
å forklare at noen mennesker ville bli fullstendig tilintetgjort (ingen
smerte) fordi de ikke ønsket å forandre sin levemåte. Senere har såkalte
kristne valgt å lage skremselspropaganda av disse uttalelsene, ved bl.a.
å omdøpe Gehenna til Helvete, og gi det en bisarr status som et evig
svovelholdig sted der mennesker som i en 70-80 år ikke hadde oppført seg
skikkelig skulle pines i ALL evighet. Det ble nemlig penger av slikt.
C Lund
2010-07-07 06:40:46 UTC
Permalink
Post by Tralle
Post by C Lund
Jesus sa at de som ikke trodde på ham skulle samles sammen og brennes
på bålet* -- hvilket var akkurat det de kristne gjorde. Så dette
preiket om nestekjærlighet kan de kristne stappe opp bak.
* Joh 15:1-6, forøvrig
Mangler endel kunnskap her ser jeg, og blir nødt å blande meg inn. Jesus
mente ikke at mennesker skulle brennes.
"Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and
wither; people will gather them and throw them into a fire and they
will be burned."

Det er ikke så mye annet som kan menes med det det står der.
Post by Tralle
Han brukte Gehenna symbolsk for
Gehenna nevnes ikke med ett ord.
Post by Tralle
å forklare at noen mennesker ville bli fullstendig tilintetgjort (ingen
smerte) fordi de ikke ønsket å forandre sin levemåte. Senere har såkalte
kristne valgt å lage skremselspropaganda av disse uttalelsene, ved bl.a.
å omdøpe Gehenna til Helvete, og gi det en bisarr status som et evig
svovelholdig sted der mennesker som i en 70-80 år ikke hadde oppført seg
skikkelig skulle pines i ALL evighet. Det ble nemlig penger av slikt.
Alle dine kunstferdige omtolkninger til tross; det Jesus sa var at de
som ikke trodde på ham skulle samles sammen og brennes på bålet, og
han sa det på en ganske så direkte måte.
--
C Lund
Tralle
2010-07-06 20:28:58 UTC
Permalink
Du glemte å ta med at Paven i Rom var en medvirkende årsak til at
Hitler kom til makta - og at det var en økonomisk gevinst for pavedømmet
- og at de katolske lederne holdt kjeft da jødeutryddelsen startet.
Altså hadde kristenheten en stor del i at 2dre verdenskrig fikkk det
forløp den hadde.
Post by Johan S. Tauler
De verste krigene og elendigheten i verden, målt i antall drepte
mennesker, skyldes IKKE kristendom eller annen religion. Den kommunistiske
ateismen, pluss antisemittismen og darwinismen til Hitler har tatt livet
av ca. 110 millioner mennesker på under hundre år!
Terje Henriksen
2010-07-06 20:43:05 UTC
Permalink
Du glemte å ta med at Paven i Rom var en medvirkende årsak til at Hitler
kom til makta - og at det var en økonomisk gevinst for pavedømmet - og at
de katolske lederne holdt kjeft da jødeutryddelsen startet. Altså hadde
kristenheten en stor del i at 2dre verdenskrig fikkk det forløp den hadde.
Jeg tror du overdriver pavens betydning.
--
Terje Henriksen
Kirkenes
Shapescare
2010-05-16 09:43:23 UTC
Permalink
Post by John Hilt
On Sun, 9 May 2010 05:33:05 -0700 (PDT) Shapescare
wrote in news:no.samfunn.religion
Post by Shapescare
Er Gud et tilfeldig vesen. eller er han/hun et resultat av ID?
Ingen vet med sikkerhet noe som helst om Gud. Teologi (gudelære)
er egentlig en like lite eksakt vitenskap som spåing i kaffegrut.
Jeg håper for din skyld at der ikke eksisterer et Kaffegruthelvete for
dem som avviser Kaffegruten.
John Hilt
2010-05-16 11:59:06 UTC
Permalink
On Sun, 16 May 2010 02:43:23 -0700 (PDT) Shapescare
wrote in news:no.samfunn.religion
Post by Shapescare
Post by John Hilt
Ingen vet med sikkerhet noe som helst om Gud. Teologi (gudelære)
er egentlig en like lite eksakt vitenskap som spåing i kaffegrut.
Jeg håper for din skyld at der ikke eksisterer et Kaffegruthelvete for
dem som avviser Kaffegruten.
Oh heilage kaffigrut, du som er i kaffikanno.
Lat koffeinet ditt helgast,
og lat uppvakninga om morgonen koma.
Lat kaffigruten råda i heimen som i himmelen.
Gjev oss i dag vår daglege kaffigrut.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlét våre tedrikkare.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå anna drikke.
For gruten er din, og makta og æra i all æve.
Amen.
--
Confucius say: "Cross river first, then insult alligator."
Continue reading on narkive:
Loading...