Discussion:
PST - Ledet av en PK ignorant?
(too old to reply)
Georg Lavik.
2005-02-01 11:35:26 UTC
Permalink
Jeg overhørte sjefen for Psts uttalelser i et tv-program i går og
det var skremmende.

Mannen deler islam inn i slemme, gode og sekulære muslimer.
Greit nok, men når han uttalte at "ekstremistene" utgjør et "fåtall" av
islams disipler og at dete ikke finnes støtte i Koranen for deres
handlinger - avslørte han en total og fundamental ignoranse om islam.

Nå kan man unnskylde dette hos de fleste nordmenn; islam er det ikke mange
som setter seg særlig godt inn i, selv om man gir uttrykk for bastante
oppfatninger, men man burde kunne forvente av sjefen i Pst at han vet hvem
han har med å gjøre. Det vet han tydeligvis ikke - han samarbeider bl.a.
med lederne i flere moskéer.
Om moskéen anfører Mark Gabriel - sen nedenfor - bl.a. følgende, sitat:

"Innen islam er moskéen et senter for gudstjenesten, rettergang,
krigsplanlegging og utøvelse av myndighet. Det er fordi islam er både en
religion og et styresett. Islam er på samme tid både en penn og et sverd."
Sitat slutt.

Boken muslimene hater, er nettopp "Islam og Terrorisme" - skrevet av Mark.
Gabriel. Gabriel - et psevdonym - er egypter, nr. 2 i sitt kull på 6000 ved
selve arnestedet for islamsk utdannelse - det egyptiske Al-Azhar
universitetet i Kairo - hvor han senere ble imam og professor i islam.
Han konverterte til kristendommen, ble forfulgt av en rasende far med
pistol og måtte flykte. Han utdannet seg innen kristen teologi og er i dag
professor, reiser verden rundt og underviser.
Han regnes som en av de fremste autoriteter på islam.

Om islamistene skriver han på side 66, sitat:

"Islamistene
Det er disse om utfører volds- og terrorhandlinger. De har noen ganger
langt skjegg og bærer hodeplagg. Målet deres er å praktisere islam slik
Muhammed gjorde det.
Selv om vi bruker betegnelsen islamister, radikale eller fundamentalister
på denne gruppen, er det disse som praktiserer det egentlige islam slik
Koranen foreskriver at det skal være"
Sitat slutt.

Iflg. sjefen i PST sier Koranen intet som kan begrunne islamistenes
gjerninger, se ovenfor........

Forøvrig anbefales Mark Gabriels bok på det varmeste; den koster kun
kr. 149.- heftet, og er verdt pengene:
http://torget.miff.no/


Georg Lavik
____________
"I tider med bedrag som dagens orden,
er det en revolusjonær handling å si
sannheten".

George Orwell
_____________

Viktige linker:

http://www.tellthechildrenthetruth.com/AminAlHusseini.htm
http://fomi.ytring.dk/Norge.htm
Jan Bojer Vindheim
2005-02-01 12:14:54 UTC
Permalink
Post by Georg Lavik.
Nå kan man unnskylde dette hos de fleste nordmenn; islam er det ikke mange
som setter seg særlig godt inn i, selv om man gir uttrykk for bastante
oppfatninger, men man burde kunne forvente av sjefen i Pst at han vet hvem
han har med å gjøre. Det vet han tydeligvis ikke - han samarbeider bl.a.
med lederne i flere moskéer.
nei for all del. skal man vite noe om islam må man ikke finn på å snakke
med muslimer, og iallfall ikke spørre dem hva de mener.
Ola Nordmann
2005-02-01 12:50:23 UTC
Permalink
På Tue, 1 Feb 2005 13:14:54 +0100, skrev Jan Bojer Vindheim
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by Georg Lavik.
Nå kan man unnskylde dette hos de fleste nordmenn; islam er det ikke mange
som setter seg særlig godt inn i, selv om man gir uttrykk for bastante
oppfatninger, men man burde kunne forvente av sjefen i Pst at han vet hvem
han har med å gjøre. Det vet han tydeligvis ikke - han samarbeider bl.a.
med lederne i flere moskéer.
nei for all del. skal man vite noe om islam må man ikke finn på å snakke
med muslimer, og iallfall ikke spørre dem hva de mener.
Mener verdens muslimer noe som de ennå ikke har fått gitt uttrykk for,
både i tale og praktisk handling?
Vil ellers legge til at også for muslimer gjelder det at når gjerningene
slår ihjel ordene så er det gjerningene som blir stående.Derfor er ikke
meningene så viktig, fordi en kan lyve når en uttrykker sine meninger.

--

On
--
Sendt med M2 - Operas revolusjonerende e-postprogram:
http://www.opera.com/m2/
Jan Bojer Vindheim
2005-02-01 13:14:47 UTC
Permalink
Post by Ola Nordmann
Mener verdens muslimer noe som de ennå ikke har fått gitt uttrykk for,
både i tale og praktisk handling?
Ganske sikkert. Husk på at det er mer enn en milliard nålevende
muslimer.
Sjøl studerer jeg a og har lest flere tusen sider om islam de siste åra,
men jeg tror ikke jeg veit _mye_ om denne fascinerende religionens mange
aspekter og fasetter.

Bare litt.

kan jeg få tilby deg litt muslimsk poesi ?

her er et dikt av den store persiske mystikeren Jallaluddin Rumi
(1207-73)Vi peker på nymånen

I dette øyeblikket
her vi sitter du og jeg
to skikkelser med en sjel
er vi en hage
der planter og fuglesang
går gjennom oss som regn

Stjernene dukker fram
Vi er ute av oss sjøl, men samlet
vi peker på nymånen
disiplinert i sin slanke fryd

Vi hører ikke på historie
fylt av frustrert sinne
vi nærer oss på latter
og en ømhet vi hører rundt oss
når vi er sammen

Og enda mere utrolig
her vi sitter i Konya
er vi i samme øyeblikk i Khorasan og Irak

Vi har disse formene i tid
og en annen form hinsides
-skapt av denne nærheten.
Ola Nordmann
2005-02-01 13:32:45 UTC
Permalink
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by Ola Nordmann
Mener verdens muslimer noe som de ennå ikke har fått gitt uttrykk for,
både i tale og praktisk handling?
Ganske sikkert. Husk på at det er mer enn en milliard nålevende
muslimer.
Sjøl studerer jeg a og har lest flere tusen sider om islam de siste åra,
men jeg tror ikke jeg veit _mye_ om denne fascinerende religionens mange
aspekter og fasetter.
Bare litt.
kan jeg få tilby deg litt muslimsk poesi ?
her er et dikt av den store persiske mystikeren Jallaluddin Rumi
(1207-73)
Vi peker på nymånen
I dette øyeblikket
her vi sitter du og jeg
to skikkelser med en sjel
er vi en hage
der planter og fuglesang
går gjennom oss som regn
Stjernene dukker fram
Vi er ute av oss sjøl, men samlet
vi peker på nymånen
disiplinert i sin slanke fryd
Vi hører ikke på historie
fylt av frustrert sinne
vi nærer oss på latter
og en ømhet vi hører rundt oss
når vi er sammen
Og enda mere utrolig
her vi sitter i Konya
er vi i samme øyeblikk i Khorasan og Irak
Vi har disse formene i tid
og en annen form hinsides
-skapt av denne nærheten.
Handler ikke islam om gudsbegrepet, ihvertfall ifølge muslimene selv? Det
var ikke mye spor av Gud i dette diktet.
Diktet er sikkert ok det -som dikt -for de som elsker dikt.Men ikke noe
mer.Forøvrigt så er det vel neppe som særligt vakkert med ihjelsprengte
legemsdeler strødd utover.Eller fengsel, tortur og henrettelse p.g.a. at en
har en annen overbevisning enn den isalm foreskriver.Slik kunne en forsette
nærmest i det uendelige å liste opp sider ved islam som langt fra er vakre.
Jeg er neppe den eneste som vil påstå at Bibelen , sett fra et rent
liiterært ståsted, overgår all annen litteratur som er skrevet.Den
inneholder også en egen poesibok nemlig Salomos Høysang.Og det beste av
alt, så er den Guds ord til oss mennesker.

--
On
Johan Poppe
2005-02-01 13:44:32 UTC
Permalink
Post by Ola Nordmann
Handler ikke islam om gudsbegrepet, ihvertfall ifølge muslimene selv? Det
var ikke mye spor av Gud i dette diktet.
Diktet er sikkert ok det -som dikt -for de som elsker dikt.Men ikke noe
mer.Forøvrigt så er det vel neppe som særligt vakkert med ihjelsprengte
legemsdeler strødd utover.Eller fengsel, tortur og henrettelse p.g.a. at en
har en annen overbevisning enn den isalm foreskriver.Slik kunne en forsette
nærmest i det uendelige å liste opp sider ved islam som langt fra er vakre.
Nå mente du nettopp at islam handler om gudsbegrepet. Har det du
snakker om her noe med dette gudsbegrepet å gjøre? Er dette _sider ved
islam_?

Ut fra det du skriver under er du tydeligvis kristen selv. Vil du
påstå at tortur og henrettelse av folk med en annen overbevisning
aldri har forekommet i kristendommen?
Post by Ola Nordmann
Jeg er neppe den eneste som vil påstå at Bibelen , sett fra et rent
liiterært ståsted, overgår all annen litteratur som er skrevet.
Du er sikkert ikke den eneste som vil påstå dette, men "pussig" nok
har jeg aldri sett noen reell argumentasjon for hva disse litterære
kvalitetene i Bibelen egentlig _er_. I stedet pleier utsagnet å bli
Post by Ola Nordmann
Den
inneholder også en egen poesibok nemlig Salomos Høysang.Og det beste av
alt, så er den Guds ord til oss mennesker.
Forøvrig sier mange muslimer akkurat det samme om Koranen - både at
den rent litterært sett overgår alt annet, og at den er Guds ord til
menneskene.
--
Riktig sitering gjør meldingene dine lettere å lese:
< url: http://home.online.no/~vidaandr/news/OBSquoting.html >
Ola Nordmann
2005-02-01 15:47:28 UTC
Permalink
På Tue, 01 Feb 2005 14:44:32 +0100, skrev Johan Poppe
Post by Johan Poppe
Post by Ola Nordmann
Handler ikke islam om gudsbegrepet, ihvertfall ifølge muslimene selv? Det
var ikke mye spor av Gud i dette diktet.
Diktet er sikkert ok det -som dikt -for de som elsker dikt.Men ikke noe
mer.Forøvrigt så er det vel neppe som særligt vakkert med ihjelsprengte
legemsdeler strødd utover.Eller fengsel, tortur og henrettelse p.g.a. at en
har en annen overbevisning enn den isalm foreskriver.Slik kunne en forsette
nærmest i det uendelige å liste opp sider ved islam som langt fra er vakre.
Nå mente du nettopp at islam handler om gudsbegrepet. Har det du
snakker om her noe med dette gudsbegrepet å gjøre? Er dette _sider ved
islam_?
Er noe usikker på hva du mener.Om du "med dette" tenker på
fengsel,tortur,osv som jeg nevnte skulle jeg mene at du er inneforstått
med forfølgelsen av kristne i bl.a muslimske land.Og spesiellt gjelder
dette kristne som konverterer fra islam.
Post by Johan Poppe
Ut fra det du skriver under er du tydeligvis kristen selv. Vil du
påstå at tortur og henrettelse av folk med en annen overbevisning
aldri har forekommet i kristendommen?
Det er mulig at du tenker på krig.Land mot land eller folk mot folk.Jeg
hadde i tankene den krig som et lands religiøse og politiske myndigheter
fører mot enkelte av deres egne innbyggere i fredstid.Begrunnet med at
deres tanker og tro ikke er i overenstemmelse med landets offisielle tro
og lære.
Jeg syns ikke disse to forhold uten videre kan sammenlignes.
Post by Johan Poppe
Post by Ola Nordmann
Jeg er neppe den eneste som vil påstå at Bibelen , sett fra et rent
liiterært ståsted, overgår all annen litteratur som er skrevet.
Du er sikkert ikke den eneste som vil påstå dette, men "pussig" nok
har jeg aldri sett noen reell argumentasjon for hva disse litterære
kvalitetene i Bibelen egentlig _er_. I stedet pleier utsagnet å bli
Post by Ola Nordmann
Den
inneholder også en egen poesibok nemlig Salomos Høysang.Og det beste av
alt, så er den Guds ord til oss mennesker.
Forøvrig sier mange muslimer akkurat det samme om Koranen - både at
den rent litterært sett overgår alt annet, og at den er Guds ord til
menneskene.
--
Sendt med M2 - Operas revolusjonerende e-postprogram:
http://www.opera.com/m2/
Johan Poppe
2005-02-01 16:40:18 UTC
Permalink
Post by Ola Nordmann
På Tue, 01 Feb 2005 14:44:32 +0100, skrev Johan Poppe
Post by Johan Poppe
Nå mente du nettopp at islam handler om gudsbegrepet. Har det du
snakker om her noe med dette gudsbegrepet å gjøre? Er dette _sider ved
islam_?
Er noe usikker på hva du mener.Om du "med dette" tenker på
fengsel,tortur,osv som jeg nevnte skulle jeg mene at du er inneforstått
med forfølgelsen av kristne i bl.a muslimske land.
Jeg er fullstendig inneforstått med at tortur osv forekommer i
muslimske land. Spørsmålet var om det er _sider ved islam_.

Eller mener du at absolutt alt som forekommer i muslimske land er
"sider ved islam"? Mener du at siden muslimer gifter seg og får barn,
så er ekteskap og barnefødsler sider ved islam?
Post by Ola Nordmann
Post by Johan Poppe
Ut fra det du skriver under er du tydeligvis kristen selv. Vil du
påstå at tortur og henrettelse av folk med en annen overbevisning
aldri har forekommet i kristendommen?
Det er mulig at du tenker på krig.
Nei, jeg tenker ikke på krig. Jeg tenker på tortur og henrettelse av
folk med en annen overbevisning enn den som er offisielt sanksjonert
av myndighetene.
Post by Ola Nordmann
Land mot land eller folk mot folk.Jeg
hadde i tankene den krig som et lands religiøse og politiske myndigheter
fører mot enkelte av deres egne innbyggere i fredstid.Begrunnet med at
deres tanker og tro ikke er i overenstemmelse med landets offisielle tro
og lære.
Jeg syns ikke disse to forhold uten videre kan sammenlignes.
Sier du altså at kristne aldri har drevet med forfølgning av
annerledes troende?
--
Riktig sitering gjør meldingene dine lettere å lese:
< url: http://home.online.no/~vidaandr/news/OBSquoting.html >
zenodot
2005-02-01 15:51:44 UTC
Permalink
Post by Johan Poppe
Forøvrig sier mange muslimer akkurat det samme om Koranen - både at
den rent litterært sett overgår alt annet, og at den er Guds ord til
menneskene.
Kunne bare disse fanatiske skrullingene moderert seg til å si at
Bibelen/Koranen inneholder stor litteratur og er viktige historiske
dokumenter så hadde jeg vært helt enig. Menneskene skaper Gud i sitt
eget bilde, så det er utvilsomt 'Guds ord'.
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
G r y
2005-02-01 18:40:05 UTC
Permalink
Post by zenodot
Post by Johan Poppe
Forøvrig sier mange muslimer akkurat det samme om Koranen - både at
den rent litterært sett overgår alt annet, og at den er Guds ord til
menneskene.
Kunne bare disse fanatiske skrullingene moderert seg til å si at
Bibelen/Koranen inneholder stor litteratur og er viktige historiske
dokumenter så hadde jeg vært helt enig.
Rot-problemet er at begge religionene er basert på, og
legger stor vekt på å fremelske blind tro.

Det virker som om folk som oppdras til å tro blindt
innenfor religioner har vanskelig for å tenke klart og
nøkternt, også når det er snakk om ikke-religiøse
saker. Nifst.

Imidlertid finnes det jo både kristne og muslimer
som klarer kunststykket. Slike folk burde man lære
seg til å dra kjennsel på.
Post by zenodot
Menneskene skaper Gud i sitt
eget bilde, så det er utvilsomt 'Guds ord'.
sant

Gry
Post by zenodot
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
zenodot
2005-02-01 21:52:06 UTC
Permalink
Post by zenodot
Kunne bare disse fanatiske skrullingene moderert seg til å si at
Bibelen/Koranen inneholder stor litteratur og er viktige historiske
dokumenter så hadde jeg vært helt enig.
Rot-problemet er at begge religionene er basert på, og legger stor
vekt på å fremelske blind tro.
Ja, det er store likheter mellom islam og kristendom, de er religiøse
tvillinger.
Det virker som om folk som oppdras til å tro blindt innenfor
religioner har vanskelig for å tenke klart og nøkternt, også når det
er snakk om ikke-religiøse saker. Nifst.
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme -- leve og la leve;
religiøs toleranse er langt viktigere for meg enn å utbasunere at det
ikke finnes noen guder. Om noen tror er ikke noe problem, hva folk tror
er ikke noe problem, så lenge det er gjensidig respekt og toleranse.
Imidlertid finnes det jo både kristne og muslimer som klarer
kunststykket. Slike folk burde man lære seg til å dra kjennsel på.
Ja, bra folk finnes i alle leire.
Post by zenodot
Menneskene skaper Gud i sitt eget bilde, så det er utvilsomt 'Guds
ord'.
sant
Ja, selvsagt. Hadde det ikke vært sant hadde ikke jeg skrevet det ;-)
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
G r y
2005-02-01 22:13:07 UTC
Permalink
Post by zenodot
Post by zenodot
Kunne bare disse fanatiske skrullingene moderert seg til å si at
Bibelen/Koranen inneholder stor litteratur og er viktige
historiske
Post by zenodot
Post by zenodot
dokumenter så hadde jeg vært helt enig.
Rot-problemet er at begge religionene er basert på, og legger stor
vekt på å fremelske blind tro.
Ja, det er store likheter mellom islam og kristendom, de er
religiøse
Post by zenodot
tvillinger.
Søsken i det minste. Islam er jo yngre, noe kristne
pleier å overse når de priser kristendommen og
kritiserer islam's krigerskhet.
Post by zenodot
Det virker som om folk som oppdras til å tro blindt innenfor
religioner har vanskelig for å tenke klart og nøkternt, også når det
er snakk om ikke-religiøse saker. Nifst.
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme
Også politisk fanatisme.
Post by zenodot
-- leve og la leve;
religiøs toleranse er langt viktigere for meg enn å utbasunere at det
ikke finnes noen guder.
Toleranse er viktigst. Det finnes lassevis av guder. For ikke
å snakke om gudinner.
Post by zenodot
Om noen tror er ikke noe problem, hva folk tror
er ikke noe problem, så lenge det er gjensidig
respekt og toleranse.
Det har du så, rett, så rett i, og det er godt at du
tar den posisjonen, ikke bare slutter deg til koret av
ikke-troende som håner og latterliggjør religiøse
mennesker.
Post by zenodot
Imidlertid finnes det jo både kristne og muslimer som klarer
kunststykket. Slike folk burde man lære seg til å dra kjennsel på.
Ja, bra folk finnes i alle leire.
Post by zenodot
Menneskene skaper Gud i sitt eget bilde, så det er utvilsomt 'Guds
ord'.
sant
Ja, selvsagt. Hadde det ikke vært sant hadde ikke jeg skrevet det ;-)
Nåja.

Gry
Post by zenodot
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
zenodot
2005-02-02 02:05:57 UTC
Permalink
Post by zenodot
Ja, det er store likheter mellom islam og kristendom, de er
religiøse tvillinger.
Søsken i det minste. Islam er jo yngre, noe kristne pleier å overse
når de priser kristendommen og kritiserer islam's krigerskhet.
Sant. Både kristendom og islam kan brukes til å legitimere krig,
religionene er ikke krigerske i seg sjøl. Folk flest, det være seg
muslimer eller kristne, ønsker å leve fredelige liv; krig er et
politisk spørsmål, ikke religiøst.
Post by zenodot
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme
Også politisk fanatisme.
Fanatisme er en uting, uten dermed å si at jeg er pasifist og ikke kan
se situasjoner hvor det er riktig å bruke våpenmakt for å oppnå
politiske mål -- som å kaste ut okkupantene av Irak.
Post by zenodot
-- leve og la leve; religiøs toleranse er langt viktigere for meg
enn å utbasunere at det ikke finnes noen guder.
Toleranse er viktigst. Det finnes lassevis av guder. For ikke å
snakke om gudinner.
I religiøse spørsmål er toleranse det sentrale, folk må klare å leve
fredelig sammen og respektere at vi tror på ulike religioner -- eller
ikke tror på noenting. Som ateist er det viktigere for meg å forsvare
religionsfrihet enn å propagandere min egen ateisme; jeg krever retten
til å ikke tro og forsvarer andres rett til å tro.
Post by zenodot
Om noen tror er ikke noe problem, hva folk tror er ikke noe
problem, så lenge det er gjensidig respekt og toleranse.
Det har du så, rett, så rett i, og det er godt at du tar den
posisjonen, ikke bare slutter deg til koret av ikke-troende som håner
og latterliggjør religiøse mennesker.
Har ikke den helst store sansen for blasfemi, sjøl om det noen ganger
farer en liten djevel gjennom meg. Retten til blasfemi er en ting, den
er jeg for, men synes man bør vokte seg litt for å såre folks religiøse
følelser.
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
G r y
2005-02-02 02:36:20 UTC
Permalink
Vi er så enige fortiden at det er litt kjedelig.
Er det ikke ganske sent i Norge nå?

Gry
zenodot
2005-02-02 03:30:01 UTC
Permalink
Post by G r y
Vi er så enige fortiden at det er litt kjedelig.
Ja, mye morsommere å krangle.
Post by G r y
Er det ikke ganske sent i Norge nå?
Jo, langt på natt.
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
G r y
2005-02-02 03:46:17 UTC
Permalink
Post by zenodot
Post by G r y
In article
Vi er så enige fortiden at det er litt kjedelig.
Ja, mye morsommere å krangle.
mmm. enig.
Post by zenodot
Post by G r y
Er det ikke ganske sent i Norge nå?
Jo, langt på natt.
Snart leggetid for meg i alle fall, for jeg må
stå opp nesten så tidlig som det er i Norge nå.

Sov godt :-)

Gry
Post by zenodot
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
Svein Morten Hovland
2005-02-02 11:21:32 UTC
Permalink
Post by zenodot
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme -- leve og la leve;
religiøs toleranse er langt viktigere for meg enn å utbasunere at det
ikke finnes noen guder. Om noen tror er ikke noe problem, hva folk tror
er ikke noe problem, så lenge det er gjensidig respekt og toleranse.
Det du sier om ateisme her virker på meg som fanatisme. En fanatisme som
baserer seg på et privat ateisme begrep, siden ateisme i seg selv slett
ikke innebærer noen utbasunering av at det ikke finnes noen guder. Rart er
det også at du i samme åndedrag selv implisitt sier ganske sterkt at det
ikke finnes noen guder.
--
-X-
G r y
2005-02-02 12:59:25 UTC
Permalink
Post by Svein Morten Hovland
Post by zenodot
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme -- leve og la leve;
religiøs toleranse er langt viktigere for meg enn å utbasunere at det
ikke finnes noen guder. Om noen tror er ikke noe problem, hva folk tror
er ikke noe problem, så lenge det er gjensidig respekt og
toleranse.
Post by Svein Morten Hovland
Det du sier om ateisme her virker på meg som fanatisme. En fanatisme som
baserer seg på et privat ateisme begrep, siden ateisme i seg selv slett
ikke innebærer noen utbasunering av at det ikke finnes noen guder. Rart er
det også at du i samme åndedrag selv implisitt sier ganske sterkt at det
ikke finnes noen guder.
Sukk. Svein, du gjorde ditt beste for å få igang en en krangel,
det skal innrømmes, men det var bare ikke godt nok. Du var
rett og slett for sent ute. Ta deg sammen :-(

Gry
Post by Svein Morten Hovland
--
-X-
Svein Morten Hovland
2005-02-02 15:03:26 UTC
Permalink
Post by zenodot
Post by Svein Morten Hovland
Post by zenodot
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme -- leve og la
leve;
Post by Svein Morten Hovland
Post by zenodot
religiøs toleranse er langt viktigere for meg enn å utbasunere at
det
Post by Svein Morten Hovland
Post by zenodot
ikke finnes noen guder. Om noen tror er ikke noe problem, hva folk
tror
Post by Svein Morten Hovland
Post by zenodot
er ikke noe problem, så lenge det er gjensidig respekt og
toleranse.
Post by Svein Morten Hovland
Det du sier om ateisme her virker på meg som fanatisme. En fanatisme
som
Post by Svein Morten Hovland
baserer seg på et privat ateisme begrep, siden ateisme i seg selv
slett
Post by Svein Morten Hovland
ikke innebærer noen utbasunering av at det ikke finnes noen guder.
Rart er
Post by Svein Morten Hovland
det også at du i samme åndedrag selv implisitt sier ganske sterkt
at det
Post by Svein Morten Hovland
ikke finnes noen guder.
Sukk. Svein, du gjorde ditt beste for å få igang en en krangel,
det skal innrømmes, men det var bare ikke godt nok. Du var
rett og slett for sent ute. Ta deg sammen :-(
Jeg prøvde slett ikke få igang en krangel, deg om det. Jeg hører stadig om
slik ateistisk fanatisme, men har aldri sett den. Jeg kjenner vel ingen
ateister personlig som utbasunerer at guder ikke finnes.
--
-X-
zenodot
2005-02-02 16:42:26 UTC
Permalink
Post by Svein Morten Hovland
Post by zenodot
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme -- leve og la leve;
religiøs toleranse er langt viktigere for meg enn å utbasunere at
det ikke finnes noen guder. Om noen tror er ikke noe problem, hva
folk tror er ikke noe problem, så lenge det er gjensidig respekt og
toleranse.
Det du sier om ateisme her virker på meg som fanatisme. En fanatisme
som baserer seg på et privat ateisme begrep, siden ateisme i seg selv
slett ikke innebærer noen utbasunering av at det ikke finnes noen
guder.
Jeg skrev da heller ikke at ateisme innebærer 'noen utbasunering av at
det ikke finnes noen guder'. Ateisme er fravær av gudstro.
Post by Svein Morten Hovland
Rart er det også at du i samme åndedrag selv implisitt sier ganske
sterkt at det ikke finnes noen guder.
Det er en ting å ha en mening, som at det finnes ingen guder, det er en
annen ting å ikke respektere at andre er uenige i det. Spør du meg om
det finnes en eller flere guder så svarer jeg nei, jeg tviler ikke på
om det finnes guder eller ikke. Sier du at det finnes en gud så
respekterer jeg det; jeg mener du tar feil, men har ikke noe ønske om å
hindre deg i å misjonere for ditt syn. Toleranse er ikke å ikke ha
meninger, toleranse er å tolerere andres meninger.
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
Jan Bojer Vindheim
2005-02-02 17:05:37 UTC
Permalink
Post by zenodot
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
dette må da være en svensk versjon av Dylans
"Tomorrow is a long time" ?
zenodot
2005-02-03 00:39:30 UTC
Permalink
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by zenodot
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
dette må da være en svensk versjon av Dylans
"Tomorrow is a long time" ?
Det er det nok ja, det er Nationalteaterns vakre versjon fra 1977 :-)

"Om idag inte var en ändlös landsväg
Och inatt en vild och krokig stig
Om i morgon inte kändes så oändlig
Då är ensamhet ett ord som inte finns

Men bara om min älskade väntar
Om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
Kan jag bli den jag var igår

Jag kan inte se min spegelbild i vattnet
Jag kan inte säga sorglösa ord
Jag hör inte mitt eko slå mot gatan
Kan inte minnas vem jag var igår

Men bara om min älskade väntar
Om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
Kan jag bli den jag var igår

Det finns skönhet i flodens silver sånger
Det finns skönhet gryningsolens sken
Men då ser jag i min älskades öga
En skönhet större än allting som jag vet

Och bara om jag vet att hon väntar
Om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
Kan jag bli den jag var igår"
--
"I ain't a sayin' you treated me unkind
you coulda done better but, I don't mind
you just kinda wasted my precious time
Don't think twice, it's all right"
Johan Poppe
2005-02-02 20:34:09 UTC
Permalink
Post by zenodot
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme ...
...
Post by zenodot
Det er en ting å ha en mening, som at det finnes ingen guder, det er en
annen ting å ikke respektere at andre er uenige i det.
Jada.

Men mener du at ateister som ikke respekterer gudetroende er et reellt
forekommende problem? Hvem er i så fall dette? Finnes denne ateistiske
fanatismen du snakker om i virkeligheten, eller diskuterer du
stråmenn?
Post by zenodot
Spør du meg om
det finnes en eller flere guder så svarer jeg nei, jeg tviler ikke på
om det finnes guder eller ikke. Sier du at det finnes en gud så
respekterer jeg det; jeg mener du tar feil, men har ikke noe ønske om å
hindre deg i å misjonere for ditt syn.
Jeg har heller ikke noe ønske om å hindre gudetroende i å misjonere
for sitt syn, dersom du med "hindre" mener "sette dem i fengsel" eller
noe lignende. Derimot har jeg ingen skrupler med å møte gudetroendes
meninger og misjonering ved å si _min_ mening. Er dette utenfor eller
innenfor ditt toleransebegrep?
Post by zenodot
Toleranse er ikke å ikke ha
meninger, toleranse er å tolerere andres meninger.
Men å tolerere andres meninger er heller ikke å klappe dem
oppmuntrende på ryggen og si "hyggelig at du mener det" uansett hva de
måtte mene.

Toleranse kan, som stort sett alt annet, overdrives.
--
Riktig sitering gjør meldingene dine lettere å lese:
< url: http://home.online.no/~vidaandr/news/OBSquoting.html >
zenodot
2005-02-03 00:29:12 UTC
Permalink
Post by Johan Poppe
Post by zenodot
Fanatisme er en uting, også ateistisk fanatisme ...
...
Post by zenodot
Det er en ting å ha en mening, som at det finnes ingen guder, det er
en annen ting å ikke respektere at andre er uenige i det.
Jada.
Men mener du at ateister som ikke respekterer gudetroende er et
reellt forekommende problem? Hvem er i så fall dette? Finnes denne
ateistiske fanatismen du snakker om i virkeligheten, eller diskuterer
du stråmenn?
Synes jeg kan se mye blærete overbærendehet fra enkelte ateister mot
religiøse, men noe stort problem er det vel kanskje ikke -- men det har
vært regimer som har forsøkt å uttrydde religion, med det stalinistiske
Albania som et ekstremt eksempel, og det eneste de tullingene oppnådde
var å styrke religionens grep om befolkninga, som et tilfluktssted fra
statlig represjon.
Post by Johan Poppe
Post by zenodot
Spør du meg om det finnes en eller flere guder så svarer jeg nei,
jeg tviler ikke på om det finnes guder eller ikke. Sier du at det
finnes en gud så respekterer jeg det; jeg mener du tar feil, men har
ikke noe ønske om å hindre deg i å misjonere for ditt syn.
Jeg har heller ikke noe ønske om å hindre gudetroende i å misjonere
for sitt syn, dersom du med "hindre" mener "sette dem i fengsel"
eller noe lignende. Derimot har jeg ingen skrupler med å møte
gudetroendes meninger og misjonering ved å si _min_ mening. Er dette
utenfor eller innenfor ditt toleransebegrep?
Det er godt innenfor mitt toleransebegrep, ja, men jeg synes man bør
møte religiøse med en viss respekt; det er en ting å si 'jeg er uenig
med deg', en annen ting å si 'du er en sinnsforvirra skrulling'. I møte
med karismatiske kristne som kakler i tunger kan det bli en vanskelig
balansegang, og enkelte overtramp ligger også innenfor mitt
'toleransebegrep, ja :-)
Post by Johan Poppe
Post by zenodot
Toleranse er ikke å ikke ha meninger, toleranse er å tolerere andres
meninger.
Men å tolerere andres meninger er heller ikke å klappe dem
oppmuntrende på ryggen og si "hyggelig at du mener det" uansett hva
de måtte mene.
nettopp!!! Toleranse er å akseptere sterke meninger, det er ikke å ikke
å pakke inn sine egne meninger til innholdsløst pjatt. Det er mulig å
ha to tanker i hodet samtidig.
Post by Johan Poppe
Toleranse kan, som stort sett alt annet, overdrives.
Jo, så sant, så sant, all toleranse har en grense. Religiøse fanatikere
som bomber abortklinikker eller dreper homofile har jeg ingen respekt
for. Toleranse må gå begge veier. Som regel er det ordet som må gjelde,
men noen ganger må man bruke sverdet.
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
G r y
2005-02-03 13:48:56 UTC
Permalink
Post by zenodot
Post by Johan Poppe
Men mener du at ateister som ikke respekterer gudetroende er et
reellt forekommende problem? Hvem er i så fall dette?
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.

Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for ikketroende ved å stemple som syndige, fortapte,
osv. er reellt forekommende.

Begge grupper har deltatt i diskusjonene her gjennom
årenes løp.

Om slikt er et problem, kunne det være interessant å finne ut av.
Post by zenodot
Post by Johan Poppe
Finnes denne
ateistiske fanatismen du snakker om i virkeligheten, eller
diskuterer
Post by zenodot
Post by Johan Poppe
du stråmenn?
Jeg personlig opplever innleg som det som åpnet tråden
"Katastrofeflommen" som utslag av arrogant ateisme, og
å komme med slikt virker fanatisk, i mine øyne.

Som sagt er dette mitt personlige syn på saken. Har fått
med meg at andre syns slikt er intelligent, vittig, polemikk,
elns.
Post by zenodot
Synes jeg kan se mye blærete overbærendehet fra enkelte ateister mot
religiøse,
Enig i det. Både her gjennom årenes løp og selvsagt andre steder.
Nsr og liknende fora reflekterer nok ganske vanlige holdninger.
Post by zenodot
men noe stort problem er det vel kanskje ikke
Kunne vært interessant å få belyst om slikt er problematisk,
om det skader individer, samfunn.
Post by zenodot
-- men det har
vært regimer som har forsøkt å uttrydde religion, med det
stalinistiske
Post by zenodot
Albania som et ekstremt eksempel, og det eneste de tullingene
oppnådde
Post by zenodot
var å styrke religionens grep om befolkninga, som et tilfluktssted fra
statlig represjon.
En annen problemstilling er den som er oppstått i USA: Slik
jeg forstår polariseringen her, som jo får utslag for folk over
hele verden, så er det oppstått en dyp splittelse mellom
troende folk, nå ledet av Bush, som i årevis har opplevet seg
"tråkka på" av ikke-troende/marginalt troende. Ikke-troende
på sin side føler seg nå veldig forulempet av troende som absolutt
skal tvinge sine egne syn på skapelse, abort, homofile, osv på
samfunnet i sin helhet.

Respekt og vilje til samarbeid er blitt helt borte, på
begge sider.


Gry
Guardian Pegasus
2005-02-03 14:24:17 UTC
Permalink
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks feberfantasier
er en annen.
Post by G r y
En annen problemstilling er den som er oppstått i USA: Slik
jeg forstår polariseringen her, som jo får utslag for folk over
hele verden, så er det oppstått en dyp splittelse mellom
troende folk, nå ledet av Bush, som i årevis har opplevet seg
"tråkka på" av ikke-troende/marginalt troende. Ikke-troende
Hvilket jo er ganske ironisk, i og med at over 90% av amerikanere
regner seg som kristne, at de i tide og utide bryter med
konstitusjonen ved å la myndighetene gjøre religiøse ting, og at de
tvinger meningene sine nedover kjeften på alle som ikke tror eller
ikke ønsker fundamentalismen deres.

Troende føler seg 'krenket' over at andre mennesker, som f.eks
homofile, har de samme rettighetene som dem. Det er ikke noe
annerledes enn slik de behandlet svarte for bare noen tiår siden.
G r y
2005-02-03 18:46:29 UTC
Permalink
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks feberfantasier
er en annen.
Det er arrogant, respektløst og ikke minst virkelighetsfjernt
å klassifisere folks gudetro som "feberfantasier".

Kan du se at det er et veldig stort område mellom ytterpunktene
"gudetro" på den enesiden, og "gudetro=feberfantasi" på den
andre siden?

Det området anbefaler jeg at du utforsker littegrann :-)
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
En annen problemstilling er den som er oppstått i USA: Slik
jeg forstår polariseringen her, som jo får utslag for folk over
hele verden, så er det oppstått en dyp splittelse mellom
troende folk, nå ledet av Bush, som i årevis har opplevet seg
"tråkka på" av ikke-troende/marginalt troende. Ikke-troende
Hvilket jo er ganske ironisk,
Ja, det er ironisk, men slik er det nå.
Post by Guardian Pegasus
i og med at over 90% av amerikanere
regner seg som kristne,
Det gjør de, men de lever i et samfunn der det er
et enormt negativt stigma å klassifisere seg selv som
"ateist". Sier du noe slikt om deg selv i det amerikanske
samfunn, har du avskåret deg fra de politiske liv, oftest
fra bedrifts og organisasjonsliv av alle slag.
Post by Guardian Pegasus
at de i tide og utide bryter med
konstitusjonen ved å la myndighetene gjøre religiøse ting, og at de
tvinger meningene sine nedover kjeften på alle som ikke tror eller
ikke ønsker fundamentalismen deres.
Som ikketroende, ikke-kristen, opplever jeg det som
problematisk når "kristne verdier" presses på meg mot
min vilje.

Mener du at løsningen er å hetse løs på kristne og deres
tro, håne og harselere?
Post by Guardian Pegasus
Troende føler seg 'krenket' over at andre mennesker, som f.eks
homofile, har de samme rettighetene som dem.
Om jeg forstår dem rett, så mener de at homofili strider mot
"Gud's orden" eller noe i den dur, og de vil ikke støtte opp
om slik "syndighet".

Mener du at løsningen er å hetse løs på kristne og deres
tro, håne og harselere?
Post by Guardian Pegasus
Det er ikke noe annerledes enn slik de behandlet
svarte for bare noen tiår siden.
Det har du go helt rett i, men spørsmålet er fremdeles:
Mener du at løsningen er å hetse løs på kristne og deres
tro, håne og harselere?

Gry
Johan Poppe
2005-02-03 19:17:37 UTC
Permalink
Post by G r y
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks feberfantasier
er en annen.
Det er arrogant, respektløst og ikke minst virkelighetsfjernt
å klassifisere folks gudetro som "feberfantasier".
Kanskje.

Men det er likefullt forskjell på å respektere _mennesker_ og å
respektere menneskers _oppfatninger_.
--
Riktig sitering gjør meldingene dine lettere å lese:
< url: http://home.online.no/~vidaandr/news/OBSquoting.html >
G r y
2005-02-03 19:53:37 UTC
Permalink
Post by Johan Poppe
Post by G r y
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks
feberfantasier
Post by Johan Poppe
Post by G r y
Post by Guardian Pegasus
er en annen.
Det er arrogant, respektløst og ikke minst virkelighetsfjernt
å klassifisere folks gudetro som "feberfantasier".
Kanskje.
Men det er likefullt forskjell på å respektere _mennesker_ og å
respektere menneskers _oppfatninger_.
Ja det er det, og det har gått flere diskusjoner her
der det er blitt hevdet at man "må" respektere andres
tro, at religiøse har krav på respekt for oppfattningene
sine, uansett - osv.

Slike syn har jeg argumentert mot: Jeg plikter ikke
å _respektere_ andres (religiøse) oppfattninger, uansett
hvor urimelige, men respekt for medmennesker og
deres (religiøse) følelser, krever at jeg ikke uttaler meg,
oppfører meg nedsettende, respektløst mot dem.

Jeg er ikke troende selv, og jeg vet av egen erfaring
at det er veldig godt mulig å ikke forholde meg til,
ikke omtale andres religiøse tro som "feberfantasier".

Gry
Johan Poppe
2005-02-03 20:04:13 UTC
Permalink
Post by G r y
Jeg er ikke troende selv, og jeg vet av egen erfaring
at det er veldig godt mulig å ikke forholde meg til,
ikke omtale andres religiøse tro som "feberfantasier".
Det er mye som er mulig, uten at det av den grunn er forkastelig å
gjøre noe annet.
--
Riktig sitering gjør meldingene dine lettere å lese:
< url: http://home.online.no/~vidaandr/news/OBSquoting.html >
G r y
2005-02-03 20:53:15 UTC
Permalink
Post by Johan Poppe
Post by G r y
Jeg er ikke troende selv, og jeg vet av egen erfaring
at det er veldig godt mulig å ikke forholde meg til,
ikke omtale andres religiøse tro som "feberfantasier".
Det er mye som er mulig, uten at det av den grunn er forkastelig å
gjøre noe annet.
Det jeg er interessert i, er å undersøke om det

1) Er problematisk, dvs skader individer
og/eller samfunn når ikketroende håner og harselerer
respektløst med troende og derers tro. (Evt når troende
oppfører seg slik mot ikketroende.)

2) Er helt uproblematisk når troende og ikketroende
oppfører seg respektlost mot hverandre.

Gry
G r y
2005-02-03 21:27:33 UTC
Permalink
Post by Johan Poppe
Post by G r y
Jeg er ikke troende selv, og jeg vet av egen erfaring
at det er veldig godt mulig å ikke forholde meg til,
ikke omtale andres religiøse tro som "feberfantasier".
Det er mye som er mulig, uten at det av den grunn er forkastelig å
gjøre noe annet.
Det jeg er interessert i, er å undersøke om det

1) Er problematisk, dvs skader individer
og/eller samfunn når ikketroende håner og harselerer
respektløst med troende og derers tro. (Evt når troende
oppfører seg slik mot ikketroende.)

2) Er helt uproblematisk når troende og ikketroende
oppfører seg respektlost mot hverandre.

Gry
Kim G. S. Øyhus
2005-02-04 10:00:27 UTC
Permalink
Post by G r y
Jeg er ikke troende selv, og jeg vet av egen erfaring
at det er veldig godt mulig å ikke forholde meg til,
ikke omtale andres religiøse tro som "feberfantasier".
Problemet er ALTFOR alvorlig til slik toleranse av innbilninger.

Det er slike ting som f.eks. at USAs atomvåpenprogram i stor grad
holdes oppe i høyt tempo av kristenkaptialister, altså slike folk som
snakker om Guds but om å ikke drepe samtidig som de er for dødsstraff.
Det er samme type folk som hindrer skoler å undervise i vitenskap.

Resultatet er at verden hovedsakelig styres etter innbillninger,
samtidig som verden nå har blitt farlig mektig, og kan gjøre stor
skade på seg selv.

Verden er i praksis en selvmutilerende hallusinerende ensom person.

Ikke bra.

Kim0
G r y
2005-02-04 12:08:36 UTC
Permalink
Post by Kim G. S. Øyhus
Post by G r y
Jeg er ikke troende selv, og jeg vet av egen erfaring
at det er veldig godt mulig å ikke forholde meg til,
ikke omtale andres religiøse tro som "feberfantasier".
Problemet er ALTFOR alvorlig til slik toleranse av innbilninger.
Problemet er ALTFOR alvorlig til at man kan møte innbilningene
med hån, hets og en slik mangel på respekt som bare eskalerer
fientligheten på begge sider.
Post by Kim G. S. Øyhus
Det er slike ting som f.eks. at USAs atomvåpenprogram i stor grad
holdes oppe i høyt tempo av kristenkaptialister, altså slike folk som
snakker om Guds but om å ikke drepe samtidig som de er for
dødsstraff.
Post by Kim G. S. Øyhus
Det er samme type folk som hindrer skoler å undervise i vitenskap.
Resultatet er at verden hovedsakelig styres etter innbillninger,
samtidig som verden nå har blitt farlig mektig, og kan gjøre stor
skade på seg selv.
Verden er i praksis en selvmutilerende hallusinerende ensom person.
Ikke bra.
Oppgaven min er å vekke opp den ensomme, hallusinerende
personen, og infisere den med klarhet og vennlig kjærlighet.
Celle etter celle må "infiseres" på en slik måte at de selv
begynner å spre infeksjonen. Det går langsomt i begynnelsen.

Gry
Heidelberg
2005-02-03 20:20:31 UTC
Permalink
Post by Johan Poppe
Post by G r y
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks feberfantasier
er en annen.
Det er arrogant, respektløst og ikke minst virkelighetsfjernt
å klassifisere folks gudetro som "feberfantasier".
Kanskje.
Men det er likefullt forskjell på å respektere _mennesker_ og å
respektere menneskers _oppfatninger_.
Det betyr i så fall at du tillater deg å være respektfull mot en side ved
mennesket og respektløs mot en annen del av mennesket. Forholder vi oss til
trosspørsmål vil nemlig dette trosspørsmålet være en del av menneskets
identitet. Denne identiteten, som du kaller enkelt for menneskets
oppfatninger, åpner du altså for det respektløse.

Konklusjon: du presenterer en skinnløsning med å dele inn respektbolkene på
denne måten. Grunnen for dette er at du bortser fra det faktum at det er
sammenfall mellom mennesket, menneskets identitet og menneskets tro.

Svar på spørsmålet i subjektlinjen: Ja, det er snakk om manglende respekt.
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
zenodot
2005-02-03 21:56:12 UTC
Permalink
;O:.lXwF
fy f*n for et stygt x-face; reis vårt flagg rent og rødt

(med all respekt sellsakt)
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
Knut
2005-02-03 22:56:03 UTC
Permalink
Post by zenodot
;O:.lXwF
fy f*n for et stygt x-face; reis vårt flagg rent og rødt
(med all respekt sellsakt)
Du behøver ikke være respektløs overfor farveblinde. Det finnes dem
blant oss som bare ser flagget som det du utbroderer respektløst. Skam
deg, for dem er det like vakkert som dine fargesprakende
sanseopplevelser.

mvh Knut
zenodot
2005-02-04 01:01:51 UTC
Permalink
Post by Knut
Post by zenodot
;O:.lXwF
fy f*n for et stygt x-face; reis vårt flagg rent og rødt
(med all respekt sellsakt)
Du behøver ikke være respektløs overfor farveblinde. Det finnes dem
blant oss som bare ser flagget som det du utbroderer respektløst. Skam
deg, for dem er det like vakkert som dine fargesprakende
sanseopplevelser.
Skulle ikke slurva, men tatt med 'fjern kristenkorset fra vårt flagg'
osv... Trøtt i natt.
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
Heidelberg
2005-02-04 08:08:04 UTC
Permalink
Post by zenodot
Post by Knut
Post by zenodot
;O:.lXwF
fy f*n for et stygt x-face; reis vårt flagg rent og rødt
(med all respekt sellsakt)
Du behøver ikke være respektløs overfor farveblinde. Det finnes dem
blant oss som bare ser flagget som det du utbroderer respektløst. Skam
deg, for dem er det like vakkert som dine fargesprakende
sanseopplevelser.
Skulle ikke slurva, men tatt med 'fjern kristenkorset fra vårt flagg'
osv... Trøtt i natt.
Under krigen satte både kristne og ikke-kristne livet på spill for det
flagget, men så hadde de ikke den luksus som vi har, her vi sløser bort
tiden på tull.

mvh Knut
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
Hans Petter Nenseth
2005-02-04 10:30:39 UTC
Permalink
Post by Heidelberg
Under krigen satte både kristne og ikke-kristne livet på spill for det
flagget, men så hadde de ikke den luksus som vi har, her vi sløser bort
tiden på tull.
Hvaslags tull?
--
Hver dag en ny
http://hp.nenseth.no/hvm/
Kim G. S. Øyhus
2005-02-04 10:02:13 UTC
Permalink
Post by Knut
Du behøver ikke være respektløs overfor farveblinde. Det finnes dem
blant oss som bare ser flagget som det du utbroderer respektløst. Skam
deg, for dem er det like vakkert som dine fargesprakende
sanseopplevelser.
Du burde heller undersøke om Zenodot er respektløs.

Kim0
Espen Vestre
2005-02-04 08:41:38 UTC
Permalink
Post by zenodot
fy f*n for et stygt x-face; reis vårt flagg rent og rødt
Ække Knut en sånn kristenanarkist, da?
--
(espen)
Johan Poppe
2005-02-04 00:38:41 UTC
Permalink
Post by Heidelberg
Det betyr i så fall at du tillater deg å være respektfull mot en side ved
mennesket og respektløs mot en annen del av mennesket. Forholder vi oss til
trosspørsmål vil nemlig dette trosspørsmålet være en del av menneskets
identitet. Denne identiteten, som du kaller enkelt for menneskets
oppfatninger, åpner du altså for det respektløse.
Konklusjon: du presenterer en skinnløsning med å dele inn respektbolkene på
denne måten. Grunnen for dette er at du bortser fra det faktum at det er
sammenfall mellom mennesket, menneskets identitet og menneskets tro.
Svar på spørsmålet i subjektlinjen: Ja, det er snakk om manglende respekt.
Javel. Så er det manglende respekt, da.

Men i så fall er det _du_ skriver her _også_ manglende respekt: Der er
manglende respekt for meningen "gudetro er absurd og teit".

Så da får vi vel bare sitte her da, med manglende respekt for
hverandre.

Gid, nå fikk vi brakt diskusjonen mye videre, dere. Så _konstruktivt_!
--
Riktig sitering gjør meldingene dine lettere å lese:
< url: http://home.online.no/~vidaandr/news/OBSquoting.html >
Guardian Pegasus
2005-02-04 01:06:21 UTC
Permalink
Post by G r y
Det er arrogant,
Arrogant er å få folk til å tro at hvis de ikke gir deg penger så må
de til helvete for evigheten. At hvis de ikke følger ditt minste
vimsete innsprang, så forbannes de for alltid. Arrogant er å dytte
sine verdier på alle og enhver, selv med militær makt, og å drepe og
utnytte de som ikke gjør som man vil. Arrogant er å tro at man er verd
mer enn andre. Arrogant er å tro at sin gud er den eneste rette blandt
over to hundre tusen og ikke ha et fnugg av bevis. Arrogant er å tro
at man vet alt best fordi det står i en bok. Å la millioner dø fordi
gud kanskje er imot prevensjon. Å skjære av en del av tissen til
nyfødte smågutter for at de ikke skal leke med den fordi kirken har
problemer med kroppsbildet.
Respektløst er å innvandere land og å fortelle dem at deres guder er
tåpelig, og at deres er overlegne og riktige. Respektløst er å ta
rettighetene ifra folk som har en medfødt feil som gjør at de liker
mennesker av det samme kjønn. Respektløst er å forsøke å dytte sin
meningsløse og forstyrrede agenda på hele samfunnet til enhver tid.
Post by G r y
og ikke minst virkelighetsfjernt
Du tilber en magisk bestefar i verdensrommet, og så er *jeg*
virkelighetsfjern? Mmmmm...
Post by G r y
Mener du at løsningen er å hetse løs på kristne og deres
tro, håne og harselere?
Til de faller sammen under vekten av sitt eget idioti.
Post by G r y
Mener du at løsningen er å hetse løs på kristne og deres
tro, håne og harselere?
Det er nå ikke egentlig vår jobb å utdanne folk, men jo, jeg synes
folk skal kritisere religion og religiøse mennesker. Det må da kunne
ansees som en god gjerning.
G r y
2005-02-04 03:28:06 UTC
Permalink
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Det er arrogant,
Arrogant er å få folk til å tro at hvis de ikke gir deg penger så må
de til helvete for evigheten. At hvis de ikke følger ditt minste
vimsete innsprang, så forbannes de for alltid. Arrogant er å dytte
sine verdier på alle og enhver, selv med militær makt, og å drepe og
utnytte de som ikke gjør som man vil. Arrogant er å tro at man er verd
mer enn andre. Arrogant er å tro at sin gud er den eneste rette blandt
over to hundre tusen og ikke ha et fnugg av bevis. Arrogant er å tro
at man vet alt best fordi det står i en bok. Å la millioner dø fordi
gud kanskje er imot prevensjon. Å skjære av en del av tissen til
nyfødte smågutter for at de ikke skal leke med den fordi kirken har
problemer med kroppsbildet.
Andres arroganse opphever ikke din egen.
Post by Guardian Pegasus
Respektløst er å innvandere land og å fortelle dem at deres guder er
tåpelig, og at deres er overlegne og riktige. Respektløst er å ta
rettighetene ifra folk som har en medfødt feil som gjør at de liker
mennesker av det samme kjønn. Respektløst er å forsøke å dytte sin
meningsløse og forstyrrede agenda på hele samfunnet til enhver tid.
Andres respektløshet opphever ikke din egen.
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
og ikke minst virkelighetsfjernt
Du tilber en magisk bestefar i verdensrommet, og så er *jeg*
virkelighetsfjern? Mmmmm...
Andres virkelighetsfjernhet opphever ikke din egen.
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mener du at løsningen er å hetse løs på kristne og deres
tro, håne og harselere?
Til de faller sammen under vekten av sitt eget idioti.
For noen dager siden skrev Erik J. Helgesen:

Darkness cannot drive out darkness, only light can do that.
Hate cannot drive out hate, only love can do that.
-- Martin Luther King, Jr.

Jeg er temmelig sikker på at det er korrekt.

Gry
Kim G. S. Øyhus
2005-02-04 10:05:34 UTC
Permalink
Post by G r y
Darkness cannot drive out darkness, only light can do that.
Hate cannot drive out hate, only love can do that.
-- Martin Luther King, Jr.
Jeg er temmelig sikker på at det er korrekt.
Det finnes korrektere ting.
Spillteoretiske analyser har vist at en bedre strategi er:
Begynn med å være god, og hevn deg 2/3 av gangene du blir
behandlet dårlig.

Kim0
G r y
2005-02-04 11:40:39 UTC
Permalink
Post by Kim G. S. Øyhus
Post by G r y
Darkness cannot drive out darkness, only light can do that.
Hate cannot drive out hate, only love can do that.
-- Martin Luther King, Jr.
Jeg er temmelig sikker på at det er korrekt.
Det finnes korrektere ting.
Begynn med å være god, og hevn deg 2/3 av gangene du blir
behandlet dårlig.
Jeg liker denne:
http://www.plexusinstitute.com/edgeware/archive/think/main_filing6.html

Målet mitt er imidlertid ikke å vinne et spill, men
en transformasjon av spillet/spillerne.

Gry
Kim G. S. Øyhus
2005-02-04 12:03:27 UTC
Permalink
Post by G r y
Post by Kim G. S. Øyhus
Post by G r y
Darkness cannot drive out darkness, only light can do that.
Hate cannot drive out hate, only love can do that.
-- Martin Luther King, Jr.
Jeg er temmelig sikker på at det er korrekt.
Det finnes korrektere ting.
Begynn med å være god, og hevn deg 2/3 av gangene du blir
behandlet dårlig.
http://www.plexusinstitute.com/edgeware/archive/think/main_filing6.html
Målet mitt er imidlertid ikke å vinne et spill, men
en transformasjon av spillet/spillerne.
Det er akkurat slikt jeg tenker på, og slik strategi fører jo til en
transformasjon av spillet/spillerne. Kanskje du fikk den linken av meg
for en stund tilbake?

Kim0
G r y
2005-02-04 13:06:28 UTC
Permalink
Post by G r y
Post by G r y
In article
Post by G r y
Darkness cannot drive out darkness, only light can do that.
Hate cannot drive out hate, only love can do that.
-- Martin Luther King, Jr.
Jeg er temmelig sikker på at det er korrekt.
Det finnes korrektere ting.
Begynn med å være god, og hevn deg 2/3 av gangene du blir
behandlet dårlig.
http://www.plexusinstitute.com/edgeware/archive/think/main_filing6.html
Post by G r y
Målet mitt er imidlertid ikke å vinne et spill, men
en transformasjon av spillet/spillerne.
Det er akkurat slikt jeg tenker på, og slik strategi fører jo til en
transformasjon av spillet/spillerne. Kanskje du fikk den linken av meg
for en stund tilbake?
Nei, jeg fant den selv, etter at du fortalte meg om spillteori.
Som sagt mange ganger før, lærer jeg mye av deg.

Din intelligens og dine kunnskaper omfatter helt andre
områder enn min intelligens og kunnskaper, så det er
veldig nyttig for meg å få innblikk i hvordan du tenker.

Gry
Heidelberg
2005-02-04 08:25:07 UTC
Permalink
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Det er arrogant,
Arrogant er å få folk til å tro at hvis de ikke gir deg penger så må
de til helvete for evigheten. At hvis de ikke følger ditt minste
vimsete innsprang, så forbannes de for alltid. Arrogant er å dytte
sine verdier på alle og enhver, selv med militær makt, og å drepe og
utnytte de som ikke gjør som man vil. Arrogant er å tro at man er verd
mer enn andre. Arrogant er å tro at sin gud er den eneste rette blandt
over to hundre tusen og ikke ha et fnugg av bevis. Arrogant er å tro
at man vet alt best fordi det står i en bok. Å la millioner dø fordi
gud kanskje er imot prevensjon. Å skjære av en del av tissen til
nyfødte smågutter for at de ikke skal leke med den fordi kirken har
problemer med kroppsbildet.
Det du her beskriver er intoleranse. Denne kan oppfattes arrogant.
Arroganse i seg selv kan også være andre ting enn det du nevner over, altså
gir du over egentlig bare en beskrivelse av hvordan du selv oppfatter denne
type for intoleranse. Det er ingen objektiv beskrivelse du nå gir.
Post by Guardian Pegasus
Respektløst er å innvandere land og å fortelle dem at deres guder er
tåpelig, og at deres er overlegne og riktige. Respektløst er å ta
rettighetene ifra folk som har en medfødt feil som gjør at de liker
mennesker av det samme kjønn. Respektløst er å forsøke å dytte sin
meningsløse og forstyrrede agenda på hele samfunnet til enhver tid.
Vil du si at enhver form for politikk er respektløs?
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
og ikke minst virkelighetsfjernt
Du tilber en magisk bestefar i verdensrommet, og så er *jeg*
virkelighetsfjern? Mmmmm...
Ut fra det du sa rett overfor kan det virke som du kom med en
virkelighetsfjern generalisering. Denne generaliseringen setter egentlig -
om enn i en mindre ekstrem form - stopper for det meste av politisk
virksomhet. Det er da virkelighetsfjernt.
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mener du at løsningen er å hetse løs på kristne og deres
tro, håne og harselere?
Til de faller sammen under vekten av sitt eget idioti.
Dette er intolerant og i samsvar med det respektløse du over i tråden
anklager andre for.
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mener du at løsningen er å hetse løs på kristne og deres
tro, håne og harselere?
Det er nå ikke egentlig vår jobb å utdanne folk, men jo, jeg synes
folk skal kritisere religion og religiøse mennesker. Det må da kunne
ansees som en god gjerning.
Om handlingen er god eller ikke forutsetter at du har et gitt og definert
overordnet mål for handlingen. Ut fra det du fortelle over er jeg noe
usikker på om "god" her er en riktig beskrivelse av den handlingen du
legger opp til. Jeg mistenker nemlig at ditt overordnede mål bygger på
intoleranse. Da vil jeg i det minste si at handlingen din er moralsk ond.

Derfor synes jeg du heller skal nøye deg med å si at kritikk av religion og
religiøse mennesker må ansees som en fornuftig handling.

mvh Knut
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
Heidelberg
2005-02-04 08:15:27 UTC
Permalink
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks feberfantasier
er en annen.
Det du kaller "feberfantasier" er det som utgjør en vesentlig del av andre
menneskers identitet og selforståelse. Du kan forholde deg til "mennesket"
uten også å forholde deg til menneskets identitet. Derfor blir det en
selvmotsigelse når du sier at det er forskjell på å respektere mennesket og
noe annet å respektere det som utgjør menneskets identitet. Jeg er et
kristent menneske, da kan du ikke til meg si at du respekterer meg som
menneske, men ikke den troen jeg har. Det er respektløst overfor det
mennesket jeg er.
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
En annen problemstilling er den som er oppstått i USA: Slik
jeg forstår polariseringen her, som jo får utslag for folk over
hele verden, så er det oppstått en dyp splittelse mellom
troende folk, nå ledet av Bush, som i årevis har opplevet seg
"tråkka på" av ikke-troende/marginalt troende. Ikke-troende
Hvilket jo er ganske ironisk, i og med at over 90% av amerikanere
regner seg som kristne, at de i tide og utide bryter med
konstitusjonen ved å la myndighetene gjøre religiøse ting, og at de
tvinger meningene sine nedover kjeften på alle som ikke tror eller
ikke ønsker fundamentalismen deres.
Her peker du på noe annet, nemlig menneskets handlinger. Disse kan til
enhver tid kritiseres eller roses.
Post by Guardian Pegasus
Troende føler seg 'krenket' over at andre mennesker, som f.eks
homofile, har de samme rettighetene som dem. Det er ikke noe
annerledes enn slik de behandlet svarte for bare noen tiår siden.
Du behøver ikke tillegge troende alene en slik følelse. Det er nok av
fordommer mot homofile i vårt samfunn som ikke er knyttet til trosspørsmål.

mvh Knut
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
Heidelberg
2005-02-04 10:09:46 UTC
Permalink
Post by Heidelberg
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks feberfantasier
er en annen.
Det du kaller "feberfantasier" er det som utgjør en vesentlig del av andre
menneskers identitet og selforståelse. Du kan forholde deg til "mennesket"
uten også å forholde deg til menneskets identitet.
Her falt et "ikke" ut: Du kan IKKE forholde deg til ...
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
Espen Vestre
2005-02-04 08:47:30 UTC
Permalink
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks feberfantasier
er en annen.
Jeg synes ikke det er så farlig om folk (tilsynelatende... for meg)
ikke klarer å skille fantasi fra virkelighet. Vanskelig blir det først
når de prøver å påtvinge andre de samme fantasiene, eller stiller store
krav til /andres/ oppførsel (hvor "oppførsel" også inkluderer f.eks.
forskning...).
--
(espen)
Heidelberg
2005-02-04 09:57:29 UTC
Permalink
Post by Espen Vestre
Post by Guardian Pegasus
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Respekter for mennesker er èn ting, respekt for folks feberfantasier
er en annen.
Jeg synes ikke det er så farlig om folk (tilsynelatende... for meg)
ikke klarer å skille fantasi fra virkelighet. Vanskelig blir det først
når de prøver å påtvinge andre de samme fantasiene, eller stiller store
krav til /andres/ oppførsel (hvor "oppførsel" også inkluderer f.eks.
forskning...).
Dette er egentlig et interessant spørsmål, fordi dette med oppførsel
forutsetter jo en slags moralsk kodeks. Er ikke enhver moralsk kodeks
egentlig et produk av fantasien? Den finnes jo ikke et eller annet sted i
naturen eller i unverset, men heller som en slags nytteoverenskomst.
Folkeskikk kalles denne overenskomsten, men "folkeskikk" eksisterer jo ikke
i seg selv. Altså kan vi snakke om folkeskikkfantasier. Hvordan er
forholdet da mellom disse fantasiene og det ikke å påtvinge andre slike
fantasier?

mvh Knut
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
Espen Vestre
2005-02-04 10:42:30 UTC
Permalink
Post by Heidelberg
Folkeskikk kalles denne overenskomsten, men "folkeskikk" eksisterer jo ikke
i seg selv. Altså kan vi snakke om folkeskikkfantasier.
Jeg tror det er å strekke tolkningen av "fantasi" litt langt. Man kan
jo /motivere/ god oppførsel med eventyrfortellinger, og det har man jo
gjort til gangs, både i religioner og folkeeventyr. Men "folkeskikk"
kan også gis en rasjonell begrunnelse som nødvendige spilleregler lagd
for å "optimalisere samfunnet" (eller mer konkret og aktuelt: For å
hindre at religiøs og annen intoleranse gir utslag i forfølgelse og
drap).
--
(espen)
Heidelberg
2005-02-04 11:09:53 UTC
Permalink
Post by Espen Vestre
Post by Heidelberg
Folkeskikk kalles denne overenskomsten, men "folkeskikk" eksisterer jo ikke
i seg selv. Altså kan vi snakke om folkeskikkfantasier.
Jeg tror det er å strekke tolkningen av "fantasi" litt langt.
Hvorfor det? Enhver forestilling om noe som ikke eksisterer i virkeligheten
er vel en fantasi?
Post by Espen Vestre
Man kan
jo /motivere/ god oppførsel med eventyrfortellinger, og det har man jo
gjort til gangs, både i religioner og folkeeventyr. Men "folkeskikk"
kan også gis en rasjonell begrunnelse som nødvendige spilleregler lagd
for å "optimalisere samfunnet" (eller mer konkret og aktuelt: For å
hindre at religiøs og annen intoleranse gir utslag i forfølgelse og
drap).
Da vil altså disse spillereglene utgjøre en moralsk kodeks som aktørene
forholder seg til. Disse spillereglene eksisterer ikke i kraft av seg selv,
men i kraft av forestillinger om hva som er fornuftig. Det kan godt være at
tidene fremskaffer moralske spilleregler evolosjonistisk, men like herlig:
fjerner du aktørene, da opphører også spillereglene å eksistere. Så tilbake
til mitt spørsmål: hvordan blir da forholdet mellom dette og det å påtvinge
andre slike fantasier?

mvh Knut
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
Espen Vestre
2005-02-04 11:16:18 UTC
Permalink
Post by Heidelberg
Post by Espen Vestre
Jeg tror det er å strekke tolkningen av "fantasi" litt langt.
Hvorfor det? Enhver forestilling om noe som ikke eksisterer i virkeligheten
er vel en fantasi?
Nei, nå blander du begrepene her, moralske spilleregler er ikke i seg
selv forestillinger. Man kan derimot ha forestillinger om hva som er
hensikten med disse spillereglene og hva man kan oppnå med dem og hva
som skulle være ønskelig med det man oppnår.
--
(espen)
Heidelberg
2005-02-04 12:18:44 UTC
Permalink
Post by Espen Vestre
Post by Heidelberg
Post by Espen Vestre
Jeg tror det er å strekke tolkningen av "fantasi" litt langt.
Hvorfor det? Enhver forestilling om noe som ikke eksisterer i virkeligheten
er vel en fantasi?
Nei, nå blander du begrepene her, moralske spilleregler er ikke i seg
selv forestillinger. Man kan derimot ha forestillinger om hva som er
hensikten med disse spillereglene og hva man kan oppnå med dem og hva
som skulle være ønskelig med det man oppnår.
Moralske spilleregler forutsetter en moralsk kodeks. Denne kodeksen
eksisterer ikke i kraft av seg selv. Spillereglene er ikke noe annet enn
det handlingsmønster som reflekteres av kodeksen. Fjerner du menneskene, da
fjerner du også alt dette: kodeks og spilleregler.

mvh Knut
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
Hans Petter Nenseth
2005-02-03 15:11:49 UTC
Permalink
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Slik som Øyhus gjør, f.eks?
Vel, jeg gjør det samme med hans tro.
:)
--
Hver dag en ny
http://hp.nenseth.no/hvm/
G r y
2005-02-03 18:25:57 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Mennesker som viser sin tilsynelatende manglende respekt
for gudetroende ved å håne og harselere er reellt forekommende.
Slik som Øyhus gjør, f.eks?
Jeg tenkte ikke på ham i særdeleshet, men jeg har sett ham
håne og harselere kristendommen, som det virker som om
han bærer nag mot.

Han har møtt meg gjennomført med respekt, selv når vi
ikke er enige, og selv når jeg har kritisert ham sterkt.

Slikt vekker respekt i meg, og det fortjener respekt, imho.
Post by Hans Petter Nenseth
Vel, jeg gjør det samme med hans tro.
:)
Du oppfører deg kjedsommelig og idiotisk vis a vis Kim.
Du viser mangel på respekt både for deg selv og andre.
Hadde jeg hatt et killfilter, hadde jeg antageligvis lagt deg
nedi. Det har jeg ikke, men jeg leser konsekvent ikke møkkå
du øser utover ham.

Gry
Hans Petter Nenseth
2005-02-03 18:44:10 UTC
Permalink
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Slik som Øyhus gjør, f.eks?
Jeg tenkte ikke på ham i særdeleshet, men jeg har sett ham
håne og harselere kristendommen, som det virker som om
han bærer nag mot.
Slik oppfatter jeg det og.
Post by G r y
Han har møtt meg gjennomført med respekt, selv når vi
ikke er enige, og selv når jeg har kritisert ham sterkt.
Føl deg priviligert. Respekt er ikke en egenskap jeg har sett snurten
av hos Øyhus.
Post by G r y
Slikt vekker respekt i meg, og det fortjener respekt, imho.
Greit nok at du syns det.

Om et menneske er OK mot meg, men 5 min etterpå bøllete mot en gammel
dame viser jeg ikke vedkommende respekt og lar vær å blande meg fordi
vedkommende var grei mot meg.
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Vel, jeg gjør det samme med hans tro.
:)
Du oppfører deg kjedsommelig og idiotisk vis a vis Kim.
Kanskje det ligger en plan bak?
Post by G r y
Du viser mangel på respekt både for deg selv og andre.
På news?
:)
Post by G r y
Hadde jeg hatt et killfilter, hadde jeg antageligvis lagt deg
nedi. Det har jeg ikke, men jeg leser konsekvent ikke møkkå
du øser utover ham.
Akkurat det er igrunnen ditt problem. Du poster via Google, fra en
maskin som ikke er din?
--
Hver dag en ny
http://hp.nenseth.no/hvm/
G r y
2005-02-03 19:43:11 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Om et menneske er OK mot meg, men 5 min etterpå bøllete
mot en gammel dame viser jeg ikke vedkommende respekt
vedkommende var grei mot meg.
Ok, men se her:

1) Et menneske oppfører seg OK mot deg, selv
når du er uenig med og kritiserer vedkommende.

2) Dette vekker respekt hos deg, og du ønsker
selv å møte vedkommende med respekt.

3) Du ser at personen oppfører seg bøllete
mot en gammel dame.

4) Med _respekt_ for den gamle damen,
_respekt_ for personen som nå oppfører seg bøllete, og
_respekt_ deg selv, griper du inn, og ber saklig om at
oppførselen som plager den gamle damen opphører
straks.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Vel, jeg gjør det samme med hans tro.
:)
Du oppfører deg kjedsommelig og idiotisk vis a vis Kim.
Kanskje det ligger en plan bak?
Aha. Hva går den planen ut på da?
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Du viser mangel på respekt både for deg selv og andre.
På news?
:)
Ja.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Hadde jeg hatt et killfilter, hadde jeg antageligvis lagt deg
nedi. Det har jeg ikke, men jeg leser konsekvent ikke møkkå
du øser utover ham.
Akkurat det er igrunnen ditt problem.
At jeg ikke har killfilter?
Det er ikke noe problem. Jeg har
sluttet å bruke newsleser, og leser de
få trådene og personene jeg er interessert i å
følge med i - direkte fra google's side
Post by Hans Petter Nenseth
Du poster via Google,
Leser og poster.
Post by Hans Petter Nenseth
fra en maskin som ikke er din?
Stort sett fra mine egne maskiner, men det
kan selvsagt variere. Poenget er at jeg ikke
leser annet enn det jeg bevisst velger å lese. Dine
årelange Kim-fiksete giftutslipp er en av grunnene
til at jeg nå leser så ekstremt selektivt.

Gry
Hans Petter Nenseth
2005-02-03 19:57:59 UTC
Permalink
Post by G r y
4) Med _respekt_ for den gamle damen,
_respekt_ for personen som nå oppfører seg bøllete, og
_respekt_ deg selv, griper du inn, og ber saklig om at
oppførselen som plager den gamle damen opphører
straks.
Det er en mulig løsning, sikkert velfungerende i de fleste tilfeller i
RL.
Her på news er den fremgangsmåten ikke fullt så vellykket.
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Kanskje det ligger en plan bak?
Aha. Hva går den planen ut på da?
Det er det - for din del desverre - bare en måte å finne ut på. Å
følge med. Under forutsetning av at det er noen plan, da.
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Du viser mangel på respekt både for deg selv og andre.
På news?
:)
Ja.
Jeg kan forstå at du oppfatter det respektløst overfor Øyhus (det er
det jo også til dels - vel og merke i forhold til oppførsel, ikke
kunnskaper) og kanskje overfor andre (selv mener jeg det er tull i og
med at news er news og ganske så frivillig).
Men respektløs overfor meg selv? Hvordan?
Post by G r y
At jeg ikke har killfilter?
Det er ikke noe problem. Jeg har
sluttet å bruke newsleser, og leser de
få trådene og personene jeg er interessert i å
følge med i - direkte fra google's side
Vel, det er jo ditt valg, og sikkert OK nok for deg.
Ingen dedikert newsleser, ingen filter.
Post by G r y
Poenget er at jeg ikke leser annet enn det jeg bevisst velger å lese.
Selvfølgelig.
Post by G r y
Dine
årelange Kim-fiksete giftutslipp er en av grunnene
til at jeg nå leser så ekstremt selektivt.
Ikke noe problem for min del.
--
Hver dag en ny
http://hp.nenseth.no/hvm/
G r y
2005-02-03 20:33:15 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
4) Med _respekt_ for den gamle damen,
_respekt_ for personen som nå oppfører seg bøllete, og
_respekt_ deg selv, griper du inn, og ber saklig om at
oppførselen som plager den gamle damen opphører
straks.
Det er en mulig løsning, sikkert velfungerende i de
fleste tilfeller i RL.
Meget velfungerende. Hardbarkete, voldelige
innsatte lærer raskt å oppføre seg slik at det er en
glede å være sammen med dem :-)
Post by Hans Petter Nenseth
Her på news er den fremgangsmåten ikke fullt så vellykket.
Det er jeg ikke villig til å gå med på, sånn helt uten
videre. For meg virker metoden meget godt, også
på news.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Du viser mangel på respekt både for deg selv og andre.
På news?
:)
Ja.
Jeg kan forstå at du oppfatter det respektløst overfor Øyhus (det er
det jo også til dels
I høyeste grad.
Post by Hans Petter Nenseth
- vel og merke i forhold til oppførsel,
Tøv. Du oppfører deg respektløst mot Kim som person,
helt uavhengig av oppførselen hans: Du hoppet f.eks inn
i diskusjonen med meg med en hånlig kommentarer om
Kim i særdeleshet, til trods for at Kim ikke er tilstede i
tråden hverken på den ene eller den andre måten.
Post by Hans Petter Nenseth
ikke kunnskaper)
Det skulle bare mangle.
Post by Hans Petter Nenseth
og kanskje overfor andre (selv mener jeg det er tull i og
med at news er news og ganske så frivillig).
Det at jeg deltar her frivillig, gir ikke deg eller andre lisens
til å behandle meg respektløst. (Ikke for dermed å insinuere
at du har gjort noe slikt)
Post by Hans Petter Nenseth
Men respektløs overfor meg selv? Hvordan?
For å opprettholde vår personlig integritet, integritet
som medmenneske, må vi behandle andre mennesker
med respekt. Å ignorere dette er å skade, ødelegge seg
selv, det er å ikke vise respekt for selv og sin egen
medmenneskelighet.

Det er som ikke å stelle seg selv, gå rundt skitten
og luktende.


Gry
Hans Petter Nenseth
2005-02-03 21:38:28 UTC
Permalink
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Det er en mulig løsning, sikkert velfungerende i de
fleste tilfeller i RL.
Meget velfungerende. Hardbarkete, voldelige
innsatte lærer raskt å oppføre seg slik at det er en
glede å være sammen med dem :-)
Hva snakker du om her? Norske Fengsler?
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Her på news er den fremgangsmåten ikke fullt så vellykket.
Det er jeg ikke villig til å gå med på, sånn helt uten
videre. For meg virker metoden meget godt, også
på news.
Igjen, føl deg priviligert.
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Jeg kan forstå at du oppfatter det respektløst overfor Øyhus (det
er
Post by Hans Petter Nenseth
det jo også til dels
I høyeste grad.
Vel, det er din oppfatning.
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
- vel og merke i forhold til oppførsel,
Tøv. Du oppfører deg respektløst mot Kim som person,
På ingen måte. det er oppførselen hans som er opphavet til dette. Det
hadde vært morsomt om han forsto såpass.
Post by G r y
Du hoppet f.eks inn i diskusjonen med meg
med en hånlig kommentarer om Kim i særdeleshet,
I denne tråden? Du var faktisk enig med meg...
Post by G r y
til trods for at Kim ikke er tilstede i
tråden hverken på den ene eller den andre måten.
At han ikke ytrer seg betyr ikke at han ikke er "tilstede".
Post by G r y
Det at jeg deltar her frivillig, gir ikke deg eller andre lisens
til å behandle meg respektløst. (Ikke for dermed å insinuere
at du har gjort noe slikt)
Her kommer vi inn på noe annet. Jeg kan si noe til deg i en mening,
som du oppfatter ganske annerledes, kanskje respektløst.
Eller du kan rett og slett velge å oppfatte meg respektløs overfor deg
i det jeg sa.
Reaksjon hos mottager er mottagers ansvar.
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Men respektløs overfor meg selv? Hvordan?
For å opprettholde vår personlig integritet, integritet
som medmenneske, må vi behandle andre mennesker
med respekt. Å ignorere dette er å skade, ødelegge seg
selv, det er å ikke vise respekt for selv og sin egen
medmenneskelighet.
Jeg har min personlige integritet i behold, jeg.
Post by G r y
Det er som ikke å stelle seg selv, gå rundt skitten
og luktende.
Det må føles ille.
--
Hver dag en ny
http://hp.nenseth.no/hvm/
G r y
2005-02-03 23:02:27 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Det er en mulig løsning, sikkert velfungerende i de
fleste tilfeller i RL.
Meget velfungerende. Hardbarkete, voldelige
innsatte lærer raskt å oppføre seg slik at det er en
glede å være sammen med dem :-)
Hva snakker du om her? Norske Fengsler?
Baltimore fengsel.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Her på news er den fremgangsmåten ikke fullt så vellykket.
Det er jeg ikke villig til å gå med på, sånn helt uten
videre. For meg virker metoden meget godt, også
på news.
Igjen, føl deg priviligert.
Jeg føler meg bra, for jeg har et greit og respektfult
forhold til folk her, men jeg er ikke "priviligert" svjv?

Det er jo stort sett bare menn her, og menn behandler
ofte(st) kvinner litt anderledes enn de gjør andre menn -
så sånn sett, kanskje?

Slikt går imidlertid begge veier :-D
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Jeg kan forstå at du oppfatter det respektløst overfor Øyhus (det
er
Post by Hans Petter Nenseth
det jo også til dels
I høyeste grad.
Vel, det er din oppfatning.
Jepp.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
- vel og merke i forhold til oppførsel,
Tøv. Du oppfører deg respektløst mot Kim som person,
På ingen måte. det er oppførselen hans som er opphavet
Nope. det er du som er opphavet for din oppførsel.
Post by Hans Petter Nenseth
til dette. Det
hadde vært morsomt om han forsto såpass.
Det hadde vært tragisk om han begynte å tro at
han er opphavet for din oppførsel. Vi måtte antagelig
legge ham inn :-(
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Du hoppet f.eks inn i diskusjonen med meg
med en hånlig kommentarer om Kim i særdeleshet,
I denne tråden? Du var faktisk enig med meg...
Jeg var ikke enig i hånen du kom med, jeg sa at
jeg har sett Kim komme med hån mot kristendommen.

(..)
Post by Hans Petter Nenseth
Her kommer vi inn på noe annet. Jeg kan si noe til deg i en mening,
som du oppfatter ganske annerledes, kanskje respektløst.
Slikt skjer desverre ofte. Hvis du ser at jeg misforstår,
bør du, med respekt for meg, og respekt for deg selv,
gjøre oppmerksom på misforståelsen, slik at den kan
bli oppklart.
Post by Hans Petter Nenseth
Eller du kan rett og slett velge å oppfatte meg respektløs
overfor deg i det jeg sa.
Slikt skjer desverre ofte, og vitner om mangel på
personlig integritet når man ikke er villig til å
motta korreks.
Post by Hans Petter Nenseth
Reaksjon hos mottager er mottagers ansvar.
Mine tanker, tale og handlinger er _alltid_ mitt eget
ansvar, de har sitt opphav i meg selv.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Men respektløs overfor meg selv? Hvordan?
For å opprettholde vår personlig integritet, integritet
som medmenneske, må vi behandle andre mennesker
med respekt. Å ignorere dette er å skade, ødelegge seg
selv, det er å ikke vise respekt for selv og sin egen
medmenneskelighet.
Jeg har min personlige integritet i behold, jeg.
Nei, du har ikke alltid det, selv om du tydeligvis tror
noe annet.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Det er som ikke å stelle seg selv, gå rundt skitten
og luktende.
Det må føles ille.
Det tror jeg de fleste av oss antagelig har opplevet som
ille, når vannet fryser, el.

Det tragiske er at om slikt blir en vane, eller noe går
i stykker i et menneske, så merker de ikke skitten
og stanken selv, venner seg til det.

Gry
Hans Petter Nenseth
2005-02-04 08:29:11 UTC
Permalink
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Igjen, føl deg priviligert.
Jeg føler meg bra, for jeg har et greit og respektfult
forhold til folk her, men jeg er ikke "priviligert" svjv?
Det er jo stort sett bare menn her, og menn behandler
ofte(st) kvinner litt anderledes enn de gjør andre menn -
så sånn sett, kanskje?
Slikt går imidlertid begge veier :-D
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
- vel og merke i forhold til oppførsel,
Tøv. Du oppfører deg respektløst mot Kim som person,
På ingen måte. det er oppførselen hans som er opphavet
Nope. det er du som er opphavet for din oppførsel.
Vel, nei. Men jeg er ansvarlig for den.
Uten Øyhus sin oppførsel, ingen reaksjon fra meg.
Post by G r y
Det hadde vært tragisk om han begynte å tro at
han er opphavet for din oppførsel. Vi måtte antagelig
legge ham inn :-(
Jeg tror ikke Øyhus trenger noen innleggelse noe sted. Han trenger nok
bare et kurs i folkeskikk.
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Du hoppet f.eks inn i diskusjonen med meg
med en hånlig kommentarer om Kim i særdeleshet,
I denne tråden? Du var faktisk enig med meg...
Jeg var ikke enig i hånen du kom med, jeg sa at
jeg har sett Kim komme med hån mot kristendommen.
(..)
Post by Hans Petter Nenseth
Her kommer vi inn på noe annet. Jeg kan si noe til deg i en mening,
som du oppfatter ganske annerledes, kanskje respektløst.
Slikt skjer desverre ofte. Hvis du ser at jeg misforstår,
bør du, med respekt for meg, og respekt for deg selv,
gjøre oppmerksom på misforståelsen, slik at den kan
bli oppklart.
Post by Hans Petter Nenseth
Eller du kan rett og slett velge å oppfatte meg respektløs
overfor deg i det jeg sa.
Slikt skjer desverre ofte, og vitner om mangel på
personlig integritet når man ikke er villig til å
motta korreks.
Post by Hans Petter Nenseth
Reaksjon hos mottager er mottagers ansvar.
Mine tanker, tale og handlinger er _alltid_ mitt eget
ansvar, de har sitt opphav i meg selv.
Så er det også ditt ansvar at du oppfatter andre respektløse.
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Jeg har min personlige integritet i behold, jeg.
Nei, du har ikke alltid det, selv om du tydeligvis tror
noe annet.
Jeg tror vi legger forskjellige ting i det uttrykket.
Post by G r y
Det tror jeg de fleste av oss antagelig har opplevet som
ille, når vannet fryser, el.
Det tragiske er at om slikt blir en vane, eller noe går
i stykker i et menneske, så merker de ikke skitten
og stanken selv, venner seg til det.
--
Hver dag en ny
http://hp.nenseth.no/hvm/
G r y
2005-02-04 11:44:46 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Jeg tror ikke Øyhus trenger noen innleggelse noe sted. Han trenger nok
bare et kurs i folkeskikk.
Det trenger sannelig du også. Kanskje dere kan melde
dere på samme kurs.

Gry
Hans Petter Nenseth
2005-02-04 13:09:43 UTC
Permalink
Post by G r y
Post by Hans Petter Nenseth
Jeg tror ikke Øyhus trenger noen innleggelse noe sted. Han trenger
nok
Post by Hans Petter Nenseth
bare et kurs i folkeskikk.
Det trenger sannelig du også.
Jeg strøk. Med vilje.
:)
--
Hver dag en ny
http://hp.nenseth.no/hvm/
Kim G. S. Øyhus
2005-02-04 10:22:40 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Tøv. Du oppfører deg respektløst mot Kim som person,
På ingen måte. det er oppførselen hans som er opphavet til dette. Det
hadde vært morsomt om han forsto såpass.
Dette er egentlig forferdelig enkelt:

Kim er god, mens Nenseth er ond.

Kim er god, fordi han står for sannhet, etterrettlighet, og rettferdighet.

Nenseth er ond, fordi han står for løgn, misrepresentasjon, aggresjon,
og urettferdighet.


Konflikten mellom oss er den vanlige konflikten mellom godt og ondt.

Den gode gir sann kritikk av den onde for å være ond, mens den onde gir
løgn-kritikk av den gode ved å beskylde den gode for å være ond.

Kim0

(Jeg bruker her IKKE ordboksdefinisjonen på "rettferdighet", men den folkelige,
som er noe slikt som "symmetrisk verdi-transaksjon", eller "tit for tat",
"quit con pro", eller noe sånt.)
Hans Petter Nenseth
2005-02-04 11:07:00 UTC
Permalink
Post by Kim G. S. Øyhus
Kim er god, mens Nenseth er ond.
Jeg har sett eksempler på din godhet, ja.
:)
Post by Kim G. S. Øyhus
Kim er god, fordi han står for sannhet, etterrettlighet, og rettferdighet.
Du står for det _du tror_ er den store sannheten. Du sier selv du vet,
på samme måte som kristne sier de vet.
Post by Kim G. S. Øyhus
Nenseth er ond, fordi han står for løgn,
Jeg leser stadig at du kaller meg løgner. Kan du henvise til en link
hvor du tidligere har underbygget dette?
Post by Kim G. S. Øyhus
misrepresentasjon,
"Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'missrepresentasjon' i
bokmålsdatabasen."
Hva mener du her?
Post by Kim G. S. Øyhus
aggresjon,
Hvem er agressiv her? I tidligere innlegg innrømmer du faktisk at du
bedriver religionskrig. Riktignok her på news kun mot TH som meg
bekjent få andre tar alvorlig, men dog...
Post by Kim G. S. Øyhus
og urettferdighet.
Er ikke urettferdighet noe man individuelt oppfatter?
Noen oppfatter det jo som urettferdig når de blir stoppet i
fartskontroll etter å ha kjørt for fort med vilje.
Se forøvrig sist i innlegget.
Post by Kim G. S. Øyhus
Konflikten mellom oss er den vanlige konflikten mellom godt og ondt.
Om så, hvordan vet du at du er på den gode siden og ikke blir brukt av
den onde selv?
Jeg deler forøvrig ikke din oppfatning her, ingenting er bare godt
eller ondt.
Post by Kim G. S. Øyhus
Den gode gir sann kritikk av den onde for å være ond, mens den onde gir
løgn-kritikk av den gode ved å beskylde den gode for å være ond.
"Jeg har den eneste, sanne sannhet"
Post by Kim G. S. Øyhus
(Jeg bruker her IKKE ordboksdefinisjonen på "rettferdighet", men den folkelige,
som er noe slikt som "symmetrisk verdi-transaksjon", eller "tit for tat",
"quit con pro", eller noe sånt.)
Fant du plutselig å måte forsvare at du kalte meg hundepuler?
:)

Kan du - uten å blande inn oss - gi eksempel på urettferdighet?
Både mellommenneskelig og globalt?
--
Hver dag en ny
http://hp.nenseth.no/hvm/
Kim G. S. Øyhus
2005-02-04 12:08:44 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Kim G. S. Øyhus
Kim er god, mens Nenseth er ond.
Jeg har sett eksempler på din godhet, ja.
:)
Post by Kim G. S. Øyhus
Kim er god, fordi han står for sannhet, etterrettlighet, og rettferdighet.
Du står for det _du tror_ er den store sannheten. Du sier selv du vet,
på samme måte som kristne sier de vet.
Her viser Nenseth sin ondhet ved å misrepresentere og lyve om meg.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Kim G. S. Øyhus
Nenseth er ond, fordi han står for løgn,
Jeg leser stadig at du kaller meg løgner. Kan du henvise til en link
hvor du tidligere har underbygget dette?
Igjen misrepresenterer Nenseth meg. Denne gangen ved å overse noe som er
i de fleste innleggene jeg skriver, inklusiv dette.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Kim G. S. Øyhus
misrepresentasjon,
"Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'missrepresentasjon' i
bokmålsdatabasen."
Hva mener du her?
Det er et sammensatt ord:"mis-representasjon"
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Kim G. S. Øyhus
aggresjon,
Hvem er agressiv her? I tidligere innlegg innrømmer du faktisk at du
bedriver religionskrig. Riktignok her på news kun mot TH som meg
bekjent få andre tar alvorlig, men dog...
Igjen misrepresentasjon av meg.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Kim G. S. Øyhus
og urettferdighet.
Er ikke urettferdighet noe man individuelt oppfatter?
Noen oppfatter det jo som urettferdig når de blir stoppet i
fartskontroll etter å ha kjørt for fort med vilje.
Se forøvrig sist i innlegget.
Ondskap ved moralsk og etisk relativisme.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Kim G. S. Øyhus
Konflikten mellom oss er den vanlige konflikten mellom godt og ondt.
Om så, hvordan vet du at du er på den gode siden og ikke blir brukt av
den onde selv?
Jeg deler forøvrig ikke din oppfatning her, ingenting er bare godt
eller ondt.
Misrepresentasjon.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Kim G. S. Øyhus
Den gode gir sann kritikk av den onde for å være ond, mens den onde gir
løgn-kritikk av den gode ved å beskylde den gode for å være ond.
"Jeg har den eneste, sanne sannhet"
Misrepresentasjon.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Kim G. S. Øyhus
(Jeg bruker her IKKE ordboksdefinisjonen på "rettferdighet", men den folkelige,
som er noe slikt som "symmetrisk verdi-transaksjon", eller "tit for tat",
"quit con pro", eller noe sånt.)
Fant du plutselig å måte forsvare at du kalte meg hundepuler?
Misrepresentasjon.
Post by Hans Petter Nenseth
Kan du - uten å blande inn oss - gi eksempel på urettferdighet?
Både mellommenneskelig og globalt?
De kristnes utnyttelse og folkemord på 6 millioner indianere i en fjellgruve.

Kim0
G r y
2005-02-04 11:48:36 UTC
Permalink
Post by Kim G. S. Øyhus
Post by Hans Petter Nenseth
Post by G r y
Tøv. Du oppfører deg respektløst mot Kim som person,
På ingen måte. det er oppførselen hans som er opphavet til dette. Det
hadde vært morsomt om han forsto såpass.
Kim er god, mens Nenseth er ond.
Jeg er ikke interessert i primitive god/ond problemstillinger.
Slikt overlater jeg til kristne, muslimer og barnlige sjeler
som deg selv :-)

Gry
zenodot
2005-02-03 21:49:01 UTC
Permalink
Post by G r y
En annen problemstilling er den som er oppstått i USA: Slik
jeg forstår polariseringen her, som jo får utslag for folk over
hele verden, så er det oppstått en dyp splittelse mellom
troende folk, nå ledet av Bush, som i årevis har opplevet seg
"tråkka på" av ikke-troende/marginalt troende. Ikke-troende
på sin side føler seg nå veldig forulempet av troende som absolutt
skal tvinge sine egne syn på skapelse, abort, homofile, osv på
samfunnet i sin helhet.
Respekt og vilje til samarbeid er blitt helt borte, på
begge sider.
Problemet med Bush og karismatisk kristendom er det samme som med
islamisme; det er politisering av religion, hvor religion brukes til
politisk propaganda. Jeg kan respektere damer som aldri ville tatt abort
av religiøse grunner, fanatikere som vil forby abort med religiøse
argumenter kan jeg ikke respektere.

At kristen fundamentalisme brukes til å bygge støtte for USA's
imperialisme og islamistene mobiliserer til kamp mot imperalisme er en
annen sak som problematiserer bildet. Jeg støtter folk som slåss mot den
vestlige settlerstater israel under islamistiske paroler og islamister
som kjemper mot vestlig militarisme i Irak, fordi det er kamp mot
undertrykking, det endrer ikke at islamisme isolert sett er dypt
reaksjonært politisk.

Religion og politikk er en skitten suppe, men sånn er verden; vi folk vi
dreper hverandre, men vi veit ikke alltid helt hvorfor. Er vi folk noe å
spare på? ; ingen andre enn oss mennesker sjøl ville tapt på
menneskehetens utslettelse.
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
G r y
2005-02-04 03:18:18 UTC
Permalink
Post by zenodot
Post by G r y
En annen problemstilling er den som er oppstått i USA: Slik
jeg forstår polariseringen her, som jo får utslag for folk over
hele verden, så er det oppstått en dyp splittelse mellom
troende folk, nå ledet av Bush, som i årevis har opplevet seg
"tråkka på" av ikke-troende/marginalt troende. Ikke-troende
på sin side føler seg nå veldig forulempet av troende som
absolutt
Post by zenodot
Post by G r y
skal tvinge sine egne syn på skapelse, abort, homofile, osv på
samfunnet i sin helhet.
Respekt og vilje til samarbeid er blitt helt borte, på
begge sider.
Problemet med Bush og karismatisk kristendom er det samme som
med islamisme; det er politisering av religion, hvor religion brukes
til
Post by zenodot
politisk propaganda.
Riktig det, farlig og motbydelig, men det er
viktig å være oppmerksom på at mange/de fleste av tilhengerne
til både Bush og islamistene er oppriktige mennesker som blir
brukt av opportunistiske ledere.
Post by zenodot
Jeg kan respektere damer som aldri ville tatt abort
av religiøse grunner, fanatikere som vil forby abort med religiøse
argumenter kan jeg ikke respektere.
Jeg blir fortvilet når religiøse forsøker å forby arbort igjen,
men det betyr ikke at jeg ser på abort som noen god eller
ønskelig løsning, hverken for meg selv eller andre. Folk
trenger først skikkelig opplysning og prevansjon, dernest
tilgang til forsvarlig utført abort.

Det som virkelig sårer og forferder, er at det oftest
er de samme menneskene som vil forby abort som
også kategoriserer både sex og prevansjon som "syndig',
og som kjemper med nebb og klør mot støtte til enslige
foreldre osv. Uff :-(
Post by zenodot
At kristen fundamentalisme brukes til å bygge støtte for USA's
imperialisme og islamistene mobiliserer til kamp mot imperalisme er en
annen sak som problematiserer bildet. Jeg støtter folk som slåss mot den
vestlige settlerstater israel under islamistiske paroler og
islamister
Post by zenodot
som kjemper mot vestlig militarisme i Irak, fordi det er kamp mot
undertrykking, det endrer ikke at islamisme isolert sett er dypt
reaksjonært politisk.
Religion og politikk er en skitten suppe, men sånn er verden; vi folk vi
dreper hverandre, men vi veit ikke alltid helt hvorfor. Er vi folk noe å
spare på?
Jeg syns det. Vi er mer enn all f*enskapen vi far istand :-)
Post by zenodot
ingen andre enn oss mennesker sjøl ville tapt på
menneskehetens utslettelse.
Du kan så si. En vakker dag vil det være slutt på
oss, ingenting varer evig, men så lenge det varer
er vi umistelige for hverandre.
Post by zenodot
--
"Men bara om min älskade väntar
och om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår"
Gry
Kim G. S. Øyhus
2005-02-04 10:25:59 UTC
Permalink
Post by G r y
Det som virkelig sårer og forferder, er at det oftest
er de samme menneskene som vil forby abort som
også kategoriserer både sex og prevansjon som "syndig',
og som kjemper med nebb og klør mot støtte til enslige
foreldre osv. Uff :-(
Disse menneskene er faktisk onde, og du har lurt mange mennesker til å
tro på dem.

Hvis jeg trodde på Gud og Satan, så ville jeg trodd at Satan hadde
overvunnet Gud, drept Jesus, og lurt de kristne til å tro at han var
Jesus og Gud.

Kim0
G r y
2005-02-04 11:56:35 UTC
Permalink
Post by Kim G. S. Øyhus
Post by G r y
Det som virkelig sårer og forferder, er at det oftest
er de samme menneskene som vil forby abort som
også kategoriserer både sex og prevansjon som "syndig',
og som kjemper med nebb og klør mot støtte til enslige
foreldre osv. Uff :-(
Disse menneskene er faktisk onde,
Nei, det er de ikke, men de oppfører seg ekstremt
selvsentrert.
Post by Kim G. S. Øyhus
og du har lurt mange mennesker til å
tro på dem.
Folk som "lar seg lure" av meg, må være usedvanlig
forvirrete, og hissige på å lure seg selv, for jeg legger
mye energi i å gøre meg forstått, spille med åpne kort
om hva det er jeg forsøker å gjøre.
Post by Kim G. S. Øyhus
Hvis jeg trodde på Gud og Satan, så ville jeg trodd at Satan hadde
overvunnet Gud, drept Jesus, og lurt de kristne til å tro at han var
Jesus og Gud.
Jeg tror du tenker slik fordi du ble oppdradd til å tenke
"kristent" som liten unge, og ikke har fridd deg for slike
tankemønstre enda.

Gry
Kim G. S. Øyhus
2005-02-04 12:10:46 UTC
Permalink
Post by G r y
Post by Kim G. S. Øyhus
Post by G r y
Det som virkelig sårer og forferder, er at det oftest
er de samme menneskene som vil forby abort som
også kategoriserer både sex og prevansjon som "syndig',
og som kjemper med nebb og klør mot støtte til enslige
foreldre osv. Uff :-(
Disse menneskene er faktisk onde,
Nei, det er de ikke, men de oppfører seg ekstremt
selvsentrert.
Ekstrem selvsentrerthet ER ondskap.

Men du mener kanskje noe helt annet med ordet "ondskap"?
Post by G r y
Post by Kim G. S. Øyhus
og du har lurt mange mennesker til å
tro på dem.
Folk som "lar seg lure" av meg, må være usedvanlig
forvirrete, og hissige på å lure seg selv, for jeg legger
mye energi i å gøre meg forstått, spille med åpne kort
om hva det er jeg forsøker å gjøre.
Feilstavelse. Rettelse:

og DE har lurt mange mennesker til å tro på dem.
Post by G r y
Post by Kim G. S. Øyhus
Hvis jeg trodde på Gud og Satan, så ville jeg trodd at Satan hadde
overvunnet Gud, drept Jesus, og lurt de kristne til å tro at han var
Jesus og Gud.
Jeg tror du tenker slik fordi du ble oppdradd til å tenke
"kristent" som liten unge, og ikke har fridd deg for slike
tankemønstre enda.
Jeg har fridd meg for slike tankemønstre, men en sjelden gang i blant
passer de bra, som i Nenseths tilfelle.

Kim0
G r y
2005-02-04 12:25:31 UTC
Permalink
Post by Kim G. S. Øyhus
Post by G r y
In article
Post by G r y
Det som virkelig sårer og forferder, er at det oftest
er de samme menneskene som vil forby abort som
også kategoriserer både sex og prevansjon som "syndig',
og som kjemper med nebb og klør mot støtte til enslige
foreldre osv. Uff :-(
Disse menneskene er faktisk onde,
Nei, det er de ikke, men de oppfører seg ekstremt
selvsentrert.
Ekstrem selvsentrerthet ER ondskap.
Jeg er enig i at slikt som kalles "ondskap" ofte(st) er
utslag av ekstrem selvsentrerthet.
Post by Kim G. S. Øyhus
Men du mener kanskje noe helt annet med ordet "ondskap"?
Nei, jeg syns bare det er best å si "selvsentrert" når det
er det det faktisk dreier seg om. "Ondskap" lyder mer
abstrakt, folk får ikke så lett øynene opp for hva som
foregår når begrepene blir for abstrakte.
Post by Kim G. S. Øyhus
Post by G r y
og du har lurt mange mennesker til å
tro på dem.
Folk som "lar seg lure" av meg, må være usedvanlig
forvirrete, og hissige på å lure seg selv, for jeg legger
mye energi i å gøre meg forstått, spille med åpne kort
om hva det er jeg forsøker å gjøre.
og DE har lurt mange mennesker til å tro på dem.
OK

Gry
Heidelberg
2005-02-04 08:32:40 UTC
Permalink
Post by zenodot
. Er vi folk noe å
spare på? ; ingen andre enn oss mennesker sjøl ville tapt på
menneskehetens utslettelse.
Homo sacra res homini, som en gammel romer sa. Det kan oversettes på
forståelig norsk som "mennesket skal være hellig for mennesket" (tilpasset
oversettelse som dere latinkyndige umiddelbart ser). Poenget er: i det
øyeblikk vi tillegger mennesker egenverdi i kraft av å være menneske, da
umuliggjør vi naturalistiske tanker som presentert i spørsmålet om
mennesker er noe å spare på og tap. Personlig synes jeg det er tragisk at
vi fortsatt klarer å stille spørsmål om menneskers verdi på en slik måte
som vi her ser. På historiens søppelhaug med slike spørsmål, Zenodot. Lev
opp til nick-et ditt!

mvh Knut
--
Knut Klaveness Heidelberg
http://knut.heidelberg.no
Jan Bojer Vindheim
2005-02-01 14:56:13 UTC
Permalink
Post by Ola Nordmann
Handler ikke islam om gudsbegrepet, ihvertfall ifølge muslimene selv? Det
var ikke mye spor av Gud i dette diktet.
Diktet er sikkert ok det -som dikt -for de som elsker dikt.Men ikke noe
mer.Forøvrigt så er det vel neppe som særligt vakkert med ihjelsprengte
legemsdeler strødd utover.Eller fengsel, tortur og henrettelse p.g.a. at en
har en annen overbevisning enn den isalm foreskriver.Slik kunne en forsette
nærmest i det uendelige å liste opp sider ved islam som langt fra er vakre.
men det vilel være dumt å tro at disse mindre vakre utslagene av enkelte
muslimser fantisme er den eneste - enne si den viktigste -
manifestasjonen av denen religionen.

Moderbandene er noen få. Muslimene er mange hundre millioner.
Post by Ola Nordmann
Jeg er neppe den eneste som vil påstå at Bibelen , sett fra et rent
liiterært ståsted, overgår all annen litteratur som er skrevet.Den
inneholder også en egen poesibok nemlig Salomos Høysang.Og det beste av
alt, så er den Guds ord til oss mennesker.
kan du hjelep meg med litt tolking av dett skriftstykket som "overgår
all annen litteratur som er skrevet." Når det står i 3. mos, 24, 44:
"Vil du få deg en trell eller en trellkvinne skal dere kjøpe dem av de
folk som bor rundt omkring dere."

jeg oppfatter dette slik at det er retteferdig i guds øyne å holde
svensker som slaver, men hva med bergensere?
Jan Bojer Vindheim
2005-02-01 14:59:48 UTC
Permalink
Post by Ola Nordmann
Handler ikke islam om gudsbegrepet, ihvertfall ifølge muslimene selv? Det
var ikke mye spor av Gud i dette diktet.
Diktet er sikkert ok det -som dikt -for de som elsker dikt.Men ikke noe
mer.Forøvrigt så er det vel neppe som særligt vakkert med ihjelsprengte
legemsdeler strødd utover.Eller fengsel, tortur og henrettelse p.g.a. at en
har en annen overbevisning enn den isalm foreskriver.Slik kunne en forsette
nærmest i det uendelige å liste opp sider ved islam som langt fra er vakre.
men det vilel være dumt å tro at disse mindre vakre utslagene av enkelte
muslimers fanatisme er den eneste - enn si den viktigste -
manifestasjonen av denne religionen.

Moderbandene er noen få. Muslimene er mange hundre millioner.
Post by Ola Nordmann
Jeg er neppe den eneste som vil påstå at Bibelen , sett fra et rent
liiterært ståsted, overgår all annen litteratur som er skrevet.Den
inneholder også en egen poesibok nemlig Salomos Høysang.Og det beste av
alt, så er den Guds ord til oss mennesker.
kan du hjelpe meg med litt tolking av dette skriftstykket som "overgår
all annen litteratur som er skrevet." Det står i 3. mos, 24, 44:
"Vil du få deg en trell eller en trellkvinne skal dere kjøpe dem av de
folk som bor rundt omkring dere."

jeg oppfatter dette slik at det er retteferdig i guds øyne å holde
svensker som slaver, men hva med bergensere?
Ola Nordmann
2005-02-01 15:33:04 UTC
Permalink
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by Ola Nordmann
Handler ikke islam om gudsbegrepet, ihvertfall ifølge muslimene selv? Det
var ikke mye spor av Gud i dette diktet.
Diktet er sikkert ok det -som dikt -for de som elsker dikt.Men ikke noe
mer.Forøvrigt så er det vel neppe som særligt vakkert med ihjelsprengte
legemsdeler strødd utover.Eller fengsel, tortur og henrettelse p.g.a. at en
har en annen overbevisning enn den isalm foreskriver.Slik kunne en forsette
nærmest i det uendelige å liste opp sider ved islam som langt fra er vakre.
men det vilel være dumt å tro at disse mindre vakre utslagene av enkelte
muslimers fanatisme er den eneste - enn si den viktigste -
manifestasjonen av denne religionen.
Moderbandene er noen få. Muslimene er mange hundre millioner.
Nazistene i Auschwitch var også "bare noen få" i forhold til alle
nazistene.Men det ville være fryktelig galt å trekke på skulderen av det som
skjedde der med en slik begrunnelse.Syns du ikke? Husk også at Schindler var
nazist.Ihvertfall i gavnet.Han var medlem av nazipartiet, men reddet
hundrevis av jøder fra gasskamrene.Men det Schindler gjorde endret/endrer jo
ikke nazismen innhold og karakter.

Vi har også det forhold at når eksempelvis en kristen leder har foretatt seg
noe som han ikke burde foretatt seg så hyles det fort i bl.a media hvor
synspunkter som "ja, nå kan dere se hvordan de kristne er." skinner
igjennom.Og mer av samme slaget.Hele kristenheten dømmes av PK-eliten med
andre ord for hva den ene gjorde.Med islam er forholdet blant PK-eliten
akkurat stikk motsatt.Der frikjennes islam tiltross for hva de både sier og
gjør."Nei, dette har ikke noe med islam å gjøre.." sier de da.
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by Ola Nordmann
Jeg er neppe den eneste som vil påstå at Bibelen , sett fra et rent
liiterært ståsted, overgår all annen litteratur som er skrevet.Den
inneholder også en egen poesibok nemlig Salomos Høysang.Og det beste av
alt, så er den Guds ord til oss mennesker.
kan du hjelpe meg med litt tolking av dette skriftstykket som "overgår
"Vil du få deg en trell eller en trellkvinne skal dere kjøpe dem av de
folk som bor rundt omkring dere."
jeg oppfatter dette slik at det er retteferdig i guds øyne å holde
svensker som slaver, men hva med bergensere?
Om dette var det hele litterære utbytte du har fått av Bibelen så viser jo
dette at du ikke har forstått så mye av det du har lest.
Apg 8:30"...Forstår du det du leser?"
Lovbøkene (Mosebøkene) tilhører ikke Bibelens poetiske bøker.De inneholder
Guds lov.Jeg nevnte spesiellt Salomos Høysang.I tillegg finns Jobs bok,
Salmenes bok, Salamos ordspråk og Predikantens bok.Disse bøkene dekker
påstanden min om Bibelen som litterært verk.Forresten, verset står i
kapittel 25.

--

On
Jon Haugsand
2005-02-01 15:50:42 UTC
Permalink
* Ola Nordmann
Post by Ola Nordmann
Vi har også det forhold at når eksempelvis en kristen leder har foretatt seg
noe som han ikke burde foretatt seg så hyles det fort i bl.a media hvor
synspunkter som "ja, nå kan dere se hvordan de kristne er." skinner
igjennom.Og mer av samme slaget.Hele kristenheten dømmes av PK-eliten med
andre ord for hva den ene gjorde.Med islam er forholdet blant PK-eliten
akkurat stikk motsatt.Der frikjennes islam tiltross for hva de både sier og
gjør."Nei, dette har ikke noe med islam å gjøre.." sier de da.
Eh? Vi må bruke totalt forskjellige medier, vi. Kristenfolket i
Norge, med Kjell Magne i spissen, forherliger sin egen tro. Men skal
man godta at det likevel ble torturert og drept tusenvis i den kristne
guds navn? Blir torturert og drept?

Idag slås alle muslimer mye mer i hardtkorn med fundamentalistene enn
tilsvarende for de kristne. Relativt motsatt av hva du hevder.
--
Jon Haugsand
Dept. of Informatics, Univ. of Oslo, Norway, mailto:***@ifi.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
Ola Nordmann
2005-02-01 16:40:48 UTC
Permalink
Post by Jon Haugsand
* Ola Nordmann
Post by Ola Nordmann
Vi har også det forhold at når eksempelvis en kristen leder har foretatt seg
noe som han ikke burde foretatt seg så hyles det fort i bl.a media hvor
synspunkter som "ja, nå kan dere se hvordan de kristne er." skinner
igjennom.Og mer av samme slaget.Hele kristenheten dømmes av PK-eliten med
andre ord for hva den ene gjorde.Med islam er forholdet blant PK-eliten
akkurat stikk motsatt.Der frikjennes islam tiltross for hva de både sier og
gjør."Nei, dette har ikke noe med islam å gjøre.." sier de da.
Eh? Vi må bruke totalt forskjellige medier, vi. Kristenfolket i
Norge, med Kjell Magne i spissen, forherliger sin egen tro.
Det eksisterte en tid også før Bondevik.
Post by Jon Haugsand
Men skal man godta at det likevel ble torturert og drept tusenvis i den
kristne
Post by Jon Haugsand
guds navn? Blir torturert og drept?
At kristne menigheter rundt omkring i verden idag dreper for fote i Jesu
navn er ukjent for meg.Eller blander du her sammen Bibelens Gud og Koranen?
Koranen har intet med Bibelens Gud å gjøre.Vel, teologene klarer jo å få
til det merkligeste.
Om det er så at du istedet tenker på tidligere tider så vil jeg si at om du
ønsker å delta i debatten så bør du først og fremst ta steget inn i
nåtiden.Skal du dømme noen for hva som skjedde for mange hundrede år siden
så bør du i det minste dømme de ut ifra tiden de levde i.Noe annet ville
være simpelt.
Post by Jon Haugsand
Idag slås alle muslimer mye mer i hardtkorn med fundamentalistene enn
tilsvarende for de kristne. Relativt motsatt av hva du hevder.
Vi ser og hører intet av dette i det ofentlige Norge.
Post by Jon Haugsand
--
Jon Haugsand
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
Jon Haugsand
2005-02-01 17:09:29 UTC
Permalink
* Ola Nordmann
Post by Ola Nordmann
At kristne menigheter rundt omkring i verden idag dreper for fote i Jesu
navn er ukjent for meg.Eller blander du her sammen Bibelens Gud og Koranen?
Koranen har intet med Bibelens Gud å gjøre.Vel, teologene klarer jo å få
til det merkligeste.
Før i tiden i tusenvis. I mindre målestokk idag. Kristne
fundamentalister dreper abortleger i USA. Det er kristen
religionskrig i Nord-Irland. Israel dreper palestinere. (Jødedommen
og kristendommen har samme gud.)
Post by Ola Nordmann
Om det er så at du istedet tenker på tidligere tider så vil jeg si at om du
ønsker å delta i debatten så bør du først og fremst ta steget inn i
nåtiden.
Det er ikke du som definerer kriteriene for debatt. Klarer du ikke
komme med motargumenter på vanlig måte, så heller hold kjeft.
Post by Ola Nordmann
Skal du dømme noen for hva som skjedde for mange hundrede år siden
så bør du i det minste dømme de ut ifra tiden de levde i.Noe annet ville
være simpelt.
Gjerne det. Kristendommen ble innført med vold, selv om den hevdet å
være en ikkevoldelig, humanistisk og kjærlighetens religion. Tenk
det?
Post by Ola Nordmann
Post by Jon Haugsand
Idag slås alle muslimer mye mer i hardtkorn med fundamentalistene enn
tilsvarende for de kristne. Relativt motsatt av hva du hevder.
Vi ser og hører intet av dette i det ofentlige Norge.
Og joda. Har du hørt om Carl I Hagen? Mer offentlig person finnes
knapt.
--
Jon Haugsand
Dept. of Informatics, Univ. of Oslo, Norway, mailto:***@ifi.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
Ola Nordmann
2005-02-01 19:17:35 UTC
Permalink
Post by Jon Haugsand
* Ola Nordmann
Post by Ola Nordmann
At kristne menigheter rundt omkring i verden idag dreper for fote i Jesu
navn er ukjent for meg.Eller blander du her sammen Bibelens Gud og Koranen?
Koranen har intet med Bibelens Gud å gjøre.Vel, teologene klarer jo å få
til det merkligeste.
Før i tiden i tusenvis. I mindre målestokk idag. Kristne
fundamentalister dreper abortleger i USA. Det er kristen
religionskrig i Nord-Irland. Israel dreper palestinere. (Jødedommen
og kristendommen har samme gud.)
Her kommer du jo med ett eksempel på det jeg nevnte tidligere i tråden.
Nemlig at ên person's drap på en abortlege tillegges hele kristenheten.
Samtidig så har vi at muslimers massemyrderier eller drap på egne
familiemedlemmer selvsagt ikke noe med islam å gjøre, sies det.

Konflikten i Nord-Irland har intet med religion å gjøre.Den har å gjøre
med at de opprinnelige Nordirer(katolikkene) ønsker selvstyre fra
engelskmennene, mens protestantene(innvandrede engelskmenn og deres
etterkommere) ønsker at Nord-Irland fortsatt skal være under britisk
herredømme.En poliitisk sak med andre ord.

Israel dreper IKKE palestinere fordi de synes at deres religiøse tro er så
mye bedre enn islam.Det religiøse aspektet ved denne konflikten er det
islam(palestina-araberne) som representerer.Troen og læren deres
legitimerer drap på sivile israelere.Det har muslimske ledere her i landet
selv uttalt til media.For det andre så gjør Israel alt i sin makt for å
hindre tap av sivile liv mens deres motpart søker sivile mål.

Det er riktig at jødedom og kristendom har samme Gud.Jødene er bundet av
loven mens kristne er kjøpt fri fra loven av (mennekselig sett jøden)
Jesus Kristus.
Det står skrevet i Johannes evangeliet 1,17 "For loven ble gitt ved Moses,
nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus".En kan også si det slik at Jesus
Kristus er oppfyllelsen av Det Gamle Testamentets løfter og profetier hva
gjelder Guds frelsesplan for menneskeslekten.Og det finns ikke noen mer
upolitiske skrifter enn evangeliene.

I Guds øyne er alle skyldige samme hvilken merkelapp de hører inn under
eller hvilken bås de settes i.
Post by Jon Haugsand
Post by Ola Nordmann
Om det er så at du istedet tenker på tidligere tider så vil jeg si at om du
ønsker å delta i debatten så bør du først og fremst ta steget inn i
nåtiden.
Det er ikke du som definerer kriteriene for debatt. Klarer du ikke
komme med motargumenter på vanlig måte, så heller hold kjeft.
Antydninger til kraftig språkbruk er ofte første indikasjon på at en selv
ikke har så voldsomt med argumenter å komme med.
Post by Jon Haugsand
Post by Ola Nordmann
Skal du dømme noen for hva som skjedde for mange hundrede år siden
så bør du i det minste dømme de ut ifra tiden de levde i.Noe annet ville
være simpelt.
Gjerne det. Kristendommen ble innført med vold, selv om den hevdet å
være en ikkevoldelig, humanistisk og kjærlighetens religion. Tenk
det?
Ja, jeg tenker.Og det som kom til meg var at kristne verken tror på eller
forkynner den jordiske kongen som innførte kristendommen i landet.(Husker
i farten ikke helt hva han het).Heller ikke var det sine egne tanker, tro
og lære denne kongen innførte.
Post by Jon Haugsand
Post by Ola Nordmann
Post by Jon Haugsand
Idag slås alle muslimer mye mer i hardtkorn med fundamentalistene enn
tilsvarende for de kristne. Relativt motsatt av hva du hevder.
Vi ser og hører intet av dette i det ofentlige Norge.
Og joda. Har du hørt om Carl I Hagen? Mer offentlig person finnes
knapt.
Her har vi det igjen.En person likestilles med hele offentligheten.Skjær
alle over en kam prinsippet.Og når det gjelder islam...??.Samme hvor mange
terrorister som med Koranen i en hånd og håndgranater i en den andre
hånden gauler ut om Allah og Islam så får vi høre dette.."Nei, dette har
ikke noe med islam å gjøre..."

--
On
--
Sendt med M2 - Operas revolusjonerende e-postprogram:
http://www.opera.com/m2/
Jon Haugsand
2005-02-01 19:48:01 UTC
Permalink
* Ola Nordmann
Post by Ola Nordmann
Konflikten i Nord-Irland har intet med religion å gjøre.Den har å
gjøre med at de opprinnelige Nordirer(katolikkene) ønsker selvstyre
fra engelskmennene, mens protestantene(innvandrede engelskmenn og
deres etterkommere) ønsker at Nord-Irland fortsatt skal være under
britisk herredømme.En poliitisk sak med andre ord.
Helt klart en politisk sak.
Post by Ola Nordmann
Israel dreper IKKE palestinere fordi de synes at deres religiøse tro
er så mye bedre enn islam.Det religiøse aspektet ved denne konflikten
er det islam(palestina-araberne) som representerer.Troen og læren
deres legitimerer drap på sivile israelere.Det har muslimske ledere
her i landet selv uttalt til media.For det andre så gjør Israel alt i
sin makt for å hindre tap av sivile liv mens deres motpart søker
sivile mål.
Du har ikke fulgt med. Israelske beboere på Gaza og på Vestbredden
begrunner deres standhaftighet religiøst. Regjeringen er avhengig av
støtte fra sterke fundamentalistiske partier. For noen dager siden
gikk tusenvis i demonstrasjonstog imot tilbaktrekking fra Gaza. Om du
ikke har fått med deg dette, er jeg enig med deg at videre diskusjon
er nytteløst.
Post by Ola Nordmann
Post by Jon Haugsand
Det er ikke du som definerer kriteriene for debatt. Klarer du ikke
komme med motargumenter på vanlig måte, så heller hold kjeft.
Antydninger til kraftig språkbruk er ofte første indikasjon på at en
selv ikke har så voldsomt med argumenter å komme med.
La oss kutte dette før det eskalerer.
--
Jon Haugsand
Dept. of Informatics, Univ. of Oslo, Norway, mailto:***@ifi.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
Johan Poppe
2005-02-01 20:30:14 UTC
Permalink
Post by Ola Nordmann
Post by Jon Haugsand
Før i tiden i tusenvis. I mindre målestokk idag. Kristne
fundamentalister dreper abortleger i USA. Det er kristen
religionskrig i Nord-Irland. Israel dreper palestinere. (Jødedommen
og kristendommen har samme gud.)
Her kommer du jo med ett eksempel på det jeg nevnte tidligere i tråden.
Nemlig at ên person's drap på en abortlege tillegges hele kristenheten.
Tvert i mot er dette et eksempel på at kristenheten generelt _slipper
unna_ denne typen generaliseringer. Hvor ofte ser du egentlig norske
kristne bli konfrontert med at kristne dreper abortleger? Har noen
noengang forlangt at norske prester skal gå i demonstrasjonstog mot
dette?
Post by Ola Nordmann
Israel dreper IKKE palestinere fordi de synes at deres religiøse tro er så
mye bedre enn islam.
Nei, de dreper palestinere fordi de mener at deres Gud har gitt dem
det landet palestinerene bor på. Forskjellen er enorm, dere.

Det religiøse aspektet er i aller høyeste grad tilstede på israelsk
side.
Post by Ola Nordmann
Det religiøse aspektet ved denne konflikten er det
islam(palestina-araberne) som representerer.
Fra palestinsk side dreier konflikten seg først og fremst om at folk
ikke vil la seg fordrive av en okkupasjonsmakt.
Post by Ola Nordmann
Troen og læren deres
legitimerer drap på sivile israelere.Det har muslimske ledere her i landet
selv uttalt til media.
Javel? Har du en url så jeg kan se hva slags uttalelser det er du
refererer til? (Jeg mistenker nemlig at du har misforstått noe.)

Ellers er det interessant å se, gitt dette med generaliseringen og å
stille alle til ansvar for det noen gjør, hvordan du snakker om
"muslimske ledere" uten noen som helst spesifisering.
Post by Ola Nordmann
For det andre så gjør Israel alt i sin makt for å
hindre tap av sivile liv mens deres motpart søker sivile mål.
Dette er pisspreik.

Hvis Israel _virkelig_ hadde villet forhindre tap av sivile liv, så
ville de vært mindre stivbente i fredsforhandlinger.
--
Riktig sitering gjør meldingene dine lettere å lese:
< url: http://home.online.no/~vidaandr/news/OBSquoting.html >
Terje Henriksen
2005-02-01 23:18:55 UTC
Permalink
Post by Johan Poppe
Nei, de dreper palestinere fordi de mener at deres Gud har gitt dem
det landet palestinerene bor på. Forskjellen er enorm, dere.
Nei, palestinere blir drept fordi palestinere driver med terrorisme.
Post by Johan Poppe
Det religiøse aspektet er i aller høyeste grad tilstede på israelsk
side.
Når det gjelder arealkonfliktene.
Post by Johan Poppe
Fra palestinsk side dreier konflikten seg først og fremst om at folk
ikke vil la seg fordrive av en okkupasjonsmakt.
Jeg tror heller det dreier seg om at krigsforbrytere bruker terrorister til
å drepe hellige jøder, dvs. Gudsutryddelse som jeg tror alle terrorister
driver med.
Post by Johan Poppe
Hvis Israel _virkelig_ hadde villet forhindre tap av sivile liv, så
ville de vært mindre stivbente i fredsforhandlinger.
Det hadde de sikkert vært dersom ikke palestinerne hadde drevet med
terrorisme.
--
Terje Henriksen
Kirkenes
Jan Bojer Vindheim
2005-02-01 16:18:39 UTC
Permalink
Post by Ola Nordmann
det ville være dumt å tro at disse mindre vakre utslagene av enkelte
muslimers fanatisme er den eneste - enn si den viktigste -
manifestasjonen av denne religionen.
Moderbandene er noen få. Muslimene er mange hundre millioner.
Nazistene i Auschwitch var også "bare noen få" i forhold til alle
nazistene.Men det ville være fryktelig galt å trekke på skulderen av det som
skjedde der med en slik begrunnelse.Syns du ikke? Husk også at Schindler var
nazist.Ihvertfall i gavnet.Han var medlem av nazipartiet, men reddet
hundrevis av jøder fra gasskamrene.Men det Schindler gjorde endret/endrer jo
ikke nazismen innhold og karakter.
jeg trekker ikke på skuldrene av islamistenes overgrep. Flere artikler
om Mullah Krekar og ansar al islam ligger f. eks. på netsttedet mitt,

(http://vindheim.net/politikk/ansarislam.html)

men jeg veit nok om islam og kjenner mange nok muslimer til å vite at de
voldelige islamistene ikke er representative.
Post by Ola Nordmann
Post by Ola Nordmann
Jeg er neppe den eneste som vil påstå at Bibelen , sett fra et rent
liiterært ståsted, overgår all annen litteratur som er skrevet.Den
inneholder også en egen poesibok nemlig Salomos Høysang.Og det beste av
alt, så er den Guds ord til oss mennesker.
kan du hjelpe meg med litt tolking av dette skriftstykket som "overgår
"Vil du få deg en trell eller en trellkvinne skal dere kjøpe dem av de
folk som bor rundt omkring dere."
jeg oppfatter dette slik at det er retteferdig i guds øyne å holde
svensker som slaver, men hva med bergensere?
Om dette var det hele litterære utbytte du har fått av Bibelen så viser jo
dette at du ikke har forstått så mye av det du har lest.
Apg 8:30"...Forstår du det du leser?"
Lovbøkene (Mosebøkene) tilhører ikke Bibelens poetiske bøker.De inneholder
Guds lov.Jeg nevnte spesiellt Salomos Høysang.I tillegg finns Jobs bok,
Salmenes bok, Salamos ordspråk og Predikantens bok.Disse bøkene dekker
påstanden min om Bibelen som litterært verk.Forresten, verset står i
kapittel 25.
Du hevder at Bibelen overgår all annen litteratur som er skrevet, men
klarer ikke å ta stilling til et enkelt sitat.
Georg Lavik.
2005-02-01 15:38:27 UTC
Permalink
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by Georg Lavik.
Nå kan man unnskylde dette hos de fleste nordmenn; islam er det ikke mange
som setter seg særlig godt inn i, selv om man gir uttrykk for bastante
oppfatninger, men man burde kunne forvente av sjefen i Pst at han vet hvem
han har med å gjøre. Det vet han tydeligvis ikke - han samarbeider bl.a.
med lederne i flere moskéer.
nei for all del. skal man vite noe om islam må man ikke finn på å snakke
med muslimer, og iallfall ikke spørre dem hva de mener.
Hvem sier det? Poenget er at du og likesinnede lytter med stive,
kritikkløse ører! Det blir omtrent som tyskerne som under krigen ble
oppflammet av Hitlers taler, men unnlot å se hva ha i realiteten drev med.
Tørr du ikke lese Mark Gabrielse bok?

Georg Lavik
____________
"I tider med bedrag som dagens orden,
er det en revolusjonær handling å si
sannheten".

George Orwell
_____________

Viktige linker:

http://www.tellthechildrenthetruth.com/AminAlHusseini.htm
http://fomi.ytring.dk/Norge.htm
Jan Bojer Vindheim
2005-02-01 16:18:39 UTC
Permalink
Post by Georg Lavik.
Post by Jan Bojer Vindheim
nei for all del. skal man vite noe om islam må man ikke finn på å snakke
med muslimer, og iallfall ikke spørre dem hva de mener.
Hvem sier det? Poenget er at du og likesinnede lytter med stive,
kritikkløse ører! Det blir omtrent som tyskerne som under krigen ble
oppflammet av Hitlers taler, men unnlot å se hva ha i realiteten drev med.
Tørr du ikke lese Mark Gabrielse bok?
jeg gidder ikke.

Som jeg skreiv i et annet innlegg har jeg lest mange tusen sider om
islam de siste åra, og de sitatene du komemr med fra Gabriel viser
tydelig hva slags ærend han er ute i; ikke å gi innsitk i islams
mangfold og rikhet men å redusere bildet av islam til en karikatur .

slike zionistiske propagandaskrifter kan sikkert vær e interessanbte,
men det får bli når jeg får veldig god tid.
Espen Vestre
2005-02-01 16:24:36 UTC
Permalink
Post by Jan Bojer Vindheim
slike zionistiske propagandaskrifter kan sikkert vær e interessanbte,
men det får bli når jeg får veldig god tid.
zionistisk? Har ikke denne Gabriel konvertert til kristenfundamentalisme,
da?
--
(espen)
Jan Bojer Vindheim
2005-02-01 16:48:23 UTC
Permalink
Post by Espen Vestre
slike zionistiske propagandaskrifter kan sikkert være interessante,
men det får bli når jeg får veldig god tid.
zionistisk? Har ikke denne Gabriel konvertert til kristenfundamentalisme,
da?
det er mulig.
jeg valgte adjektivet zi0nistisk fordi boka promoteres avia nettstedet
til den zionistiske organisasjonen "Med Israel For Fred (sic!)"
Jan Bojer Vindheim
2005-02-01 16:49:26 UTC
Permalink
Post by Espen Vestre
slike zionistiske propagandaskrifter kan sikkert være interessante,
men det får bli når jeg får veldig god tid.
zionistisk? Har ikke denne Gabriel konvertert til kristenfundamentalisme,
da?
det er mulig.
jeg valgte adjektivet zionistisk fordi boka promoteres via nettstedet
til den zionistiske organisasjonen "Med Israel For Fred (sic!)"
Georg Lavik.
2005-02-02 11:49:22 UTC
Permalink
On Tue, 01 Feb 2005 17:24:36 +0100, Espen Vestre
Post by Espen Vestre
Post by Jan Bojer Vindheim
slike zionistiske propagandaskrifter kan sikkert vær e interessanbte,
men det får bli når jeg får veldig god tid.
zionistisk? Har ikke denne Gabriel konvertert til kristenfundamentalisme,
da?
Mark. Gabriel er en av dagens skriftlærde i verden som vet mest om islam.
Jeg finner ingen grunn til å repetere hva jeg skrev tidligere om hans
utdannelse og konvertering.
Jeg begriper heller ikke at Bojer Vindheim diskrediterer en bok som
"zionistisk" fordi den fremheves på en angivelig israelskvennlig nettside.
Heller ikke kan jeg se hensikten med å nekte seg selv å lese boken fordi
man har "lest flere tusen sider om islam" og anser denne ekspertens
oppfatninger å være "zionistiske" - før man vet noe om dem.

Hvis man tror at Mark Gabriel er enestående, så tro igjen:
Forna meg ligger også boken "Islam bak sløret". Den er skrevet av to
kristne professorer som ble født inn i- og oppdratt av en muslimsk familie.
Denne boken er rimeligvis langt mildere i sin "avsløring" av islam og
brukes i dag som et forsøk på dialog mellom de ulike trosgruppene.

Det finnes også andre bøker, skrevet av andre avhoppere.


Georg Lavik
____________
"I tider med bedrag som dagens orden,
er det en revolusjonær handling å si
sannheten".

George Orwell
_____________

Viktige linker:

http://www.tellthechildrenthetruth.com/AminAlHusseini.htm
http://fomi.ytring.dk/Norge.htm
Jan Bojer Vindheim
2005-02-02 15:36:51 UTC
Permalink
Post by Georg Lavik.
Mark. Gabriel er en av dagens skriftlærde i verden som vet mest om islam.
Jeg finner ingen grunn til å repetere hva jeg skrev tidligere om hans
utdannelse og konvertering.
merkelig da at han ikke refereres til i noen av de akademiske verkene om
islam, historisk eller moderne.
Post by Georg Lavik.
Jeg begriper heller ikke at Bojer Vindheim diskrediterer en bok som
"zionistisk" fordi den fremheves på en angivelig israelskvennlig nettside.
"angivelig" israelskvennlig????????
det er snakk om "Med israel For Fred".
Georg Lavik.
2005-02-03 11:05:18 UTC
Permalink
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by Georg Lavik.
Mark. Gabriel er en av dagens skriftlærde i verden som vet mest om islam.
Jeg finner ingen grunn til å repetere hva jeg skrev tidligere om hans
utdannelse og konvertering.
merkelig da at han ikke refereres til i noen av de akademiske verkene om
islam, historisk eller moderne.
Ikke så veldig "merkelig" nei. Hans navn er jo bannlyst i den islamske
verden, forståelig nok. Han er også en yngre mann.
(Han har forresten også skrevet "Islam and the jewes".)
Det ligger forøvrig en god del om ham på Internett.
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by Georg Lavik.
Jeg begriper heller ikke at Bojer Vindheim diskrediterer en bok som
"zionistisk" fordi den fremheves på en angivelig israelskvennlig nettside.
"angivelig" israelskvennlig????????
det er snakk om "Med israel For Fred".
Spiller det noen rolle for en boks innhold på hvilken nettside den
nevnes? Er det slike kriterier du anvender når du skal velge en bok?

Georg Lavik
____________
"I tider med bedrag som dagens orden,
er det en revolusjonær handling å si
sannheten".

George Orwell
_____________

Viktige linker:

http://www.tellthechildrenthetruth.com/AminAlHusseini.htm
http://fomi.ytring.dk/Norge.htm
Georg Lavik.
2005-02-02 11:41:04 UTC
Permalink
Post by Jan Bojer Vindheim
Post by Georg Lavik.
Post by Jan Bojer Vindheim
nei for all del. skal man vite noe om islam må man ikke finn på å snakke
med muslimer, og iallfall ikke spørre dem hva de mener.
Hvem sier det? Poenget er at du og likesinnede lytter med stive,
kritikkløse ører! Det blir omtrent som tyskerne som under krigen ble
oppflammet av Hitlers taler, men unnlot å se hva ha i realiteten drev med.
Tørr du ikke lese Mark Gabrielse bok?
jeg gidder ikke.
Som jeg skreiv i et annet innlegg har jeg lest mange tusen sider om
islam de siste åra, og de sitatene du komemr med fra Gabriel viser
tydelig hva slags ærend han er ute i; ikke å gi innsitk i islams
mangfold og rikhet men å redusere bildet av islam til en karikatur .
slike zionistiske propagandaskrifter kan sikkert vær e interessanbte,
men det får bli når jeg får veldig god tid.
Jeg gidder heller ikke.
Maken!


Georg Lavik
____________
"I tider med bedrag som dagens orden,
er det en revolusjonær handling å si
sannheten".

George Orwell
_____________

Viktige linker:

http://www.tellthechildrenthetruth.com/AminAlHusseini.htm
http://fomi.ytring.dk/Norge.htm
Loading...